Strona główna » Liceum » Pozostałe » Przedsiębiorczość


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Prezentacja Państw Uni europejskiej - Dania

HistoriaZjednoczone państwo duńskie powstało w X w. i do XVII w. pozostawało znaczącą potęgą w Europie Północnej. Wskutek długotrwałych wojen ze Szwecją, prowadzon [...]

Dodano: 2009-02-10 12:21:11 , Wyświetleń: 871 , Ocena: 32.33, Głosów: 20, Autor: elkakida

W jaki sposób zreformowałabyś politykę społeczną i gospodarczą rządu, aby zapewnić dochody budżetowe państwa i zabezpieczenie materialne społeczeństwa?

To pytanie nie należy do najłatwiejszych.Celem polityki gospodarczej państwa jest łagodzenie wahań koniunktury i zatrudnienia oraz zrównoważony wzrost dochodu narodowego [...]

Dodano: 2008-12-13 00:18:11 , Wyświetleń: 910 , Ocena: 33.77, Głosów: 21, Autor: majka100100

Wariant szwedzki „EKONOMII DOBROBYTU” - teoria i praktyka

Istota koncepcji „państwa dobrobytu”Welfare state to termin trudny do przetłumaczenia i wieloznaczny. Tłumaczony na język polski jako „państwo dobrobytu& [...]

Dodano: 2009-03-25 21:59:41 , Wyświetleń: 961 , Ocena: 66.36, Głosów: 10, Autor: elkakida

Prawo rzeczowe - ograniczone prawo rzeczowe, użytkowanie, służebność, zastaw, własnościowe spółdzielcze prawo do likalu mieszkalnego i lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w SM, hipoteka.

PRAWO RZECZOWE Prawo rzeczowe - to jeden z działów prawa cywilnego. Termin prawo rzeczowe używany jest w dwojakim znaczeniu:-w znaczeniu przedmiotowym;-w znaczen [...]

Dodano: 2009-03-18 11:07:37 , Wyświetleń: 963 , Ocena: 174.67, Głosów: 5, Autor: elkakida

Związek między sukcesem lub niepowodzeniem firmy a stosowane strategie na wybranym przykładzie.

Sukces, to pomyślny wynik jakiegoś przedsięwzięcia, osiągnięcie, powodzenie, triumf. Jest on więc pojęciem bardzo złożonym. Miarą sukcesu mogą być pieniądze, władza, [...]

Dodano: 2008-12-07 11:12:02 , Wyświetleń: 982 , Ocena: 40.43, Głosów: 20, Autor: majka100100

Instrumenty polityki strukturalnej Unii Europejskiej

Czym są fundusze strukturalne?Fundusze strukturalne są instrumentem polityki strukturalnej Unii Europejskiej mającej na celu wspieranie wszechstronnego i harmonijnego rozwoj [...]

Dodano: 2009-04-01 10:05:34 , Wyświetleń: 989 , Ocena: 55.63, Głosów: 15, Autor: elkakida

Etapy przygotowania kampanii promocyjnej przy wprowadzeniu produktu

MarketingPo to by realizowana strategia promocji przyniosła oczekiwany efekt i spełniła oczekiwane cele, musi być przygotowana w sposób profesjonalny, metodyczny. Budowa s [...]

Dodano: 2009-03-25 21:59:35 , Wyświetleń: 998 , Ocena: 48.65, Głosów: 16, Autor: elkakida

Mierniki rozwoju gospodarczego państw słabo, średnio i wysoko rozwiniętych

Treść pracy w załączniku w pliku .doc [...]

Dodano: 2008-11-23 12:04:25 , Wyświetleń: 1003 , Ocena: 54.13, Głosów: 15, Autor: Mafej

Instytucje Unii Europejskiej (5)

Rada EuropejskaRada Europejska powstała 10 grudnia 1974 roku. Rada Europejska składa się z przedstawicieli rządów państw członkowskich. Spotkania Rady odbywają się co [...]

Dodano: 2009-01-18 19:44:48 , Wyświetleń: 1004 , Ocena: 38.38, Głosów: 25, Autor: elkakida

Jeden dzień z mojego życia (normy: prawne, obywatelskie i obyczajowe)

Czwartek 25 VII 2001r.Wreszcie wakacje!!!Godzina 8 rano, jak co dzień obudził mnie głos sympatycznego felietonisty z radia RMF. Trzeba było teraz wstać z łóżka, opu [...]

Dodano: 2008-11-11 10:25:19 , Wyświetleń: 1016 , Ocena: 61.89, Głosów: 18, Autor: Mafej

List motywacyjny (intencyjny)

Wrocław, 03.11.2003Henryka Nowakowska mgr inż. ds. marketingu i zarządzania Wrocław, ul. Słona 24tel. 0503 555 333 [...]

Dodano: 2008-11-16 12:43:43 , Wyświetleń: 1024 , Ocena: 51.63, Głosów: 15, Autor: Mafej

Jakie warunki należy spełnić by załorzyć własną firmę

Dla wielu ludzi, którzy nie boja się ryzyka i pokonywania trudności – założenie własnego przedsiębiorstwa jest szansa nie tylko na znalezienie satysfakcjonującego zaj [...]

Dodano: 2008-11-13 23:53:34 , Wyświetleń: 1038 , Ocena: 92.91, Głosów: 10, Autor: Mafej

Informacja o Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest państwową osobą prawną powołaną w 2001 roku w wyniku przekształcenia Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i [...]

Dodano: 2009-04-01 10:05:37 , Wyświetleń: 1041 , Ocena: 1012, Głosów: 0, Autor: elkakida

Istota innowacji i innowacje w ekologii.

PLAN PRACY:1.INNOWACYJNOŚĆ WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW2.POJECIE INNOWACJI, ŹRÓDŁA.3.ISTOTA, RODZAJE INNOWACJI4.INNOWACJE EKOLOGICZNE5.POLSKA A EKOLOGI [...]

Dodano: 2008-12-16 10:18:56 , Wyświetleń: 1042 , Ocena: 31.28, Głosów: 31, Autor: majka100100

Być konsumentem. Podstawowe prawa i ich ochrona.

Nie jest to gotowy pisemny referat - takie informacje przedstaiwalem prowadzac lekcje nt ochrony konsumentaKonsument – spożywca; nabywca t [...]

Dodano: 2009-03-25 21:59:32 , Wyświetleń: 1046 , Ocena: 55.29, Głosów: 16, Autor: elkakida

Ocenić poziom bezrobocia w Polsce, w latach 1993 – 1999.Jakie są jego przyczyny? Jak można ten problem rozwiązać

Wskaźnik bezrobocia w Polsce należy do najwyższych w Europie. Korzystając z danych z roku 1998, dotyczących poziomu bezrobocia w Europie, widać, iż bezrobocie w Polsce (10,4 [...]

Dodano: 2008-12-06 07:19:38 , Wyświetleń: 1051 , Ocena: 40.13, Głosów: 22, Autor: majka100100

Zbyt w przedsiębiorstwie.

Rola zbytu w przedsiębiorstwie.Zbyt jako faza procesu gospodarczego i obrotu towarowego.Zbyt jest fazą działalności gospodarczej przedsiębiorstwa przemysłowego – [...]

Dodano: 2008-11-09 09:15:56 , Wyświetleń: 1056 , Ocena: 56.2, Głosów: 14, Autor: Mafej

Cena, wskażni rentowności i wynik finansowy

Przez cenę rozumie się wartość towaru lub usługi wyrażoną w pieniądzu, którą kupujący płaci sprzedawcy za określony towar lub usługę.Kryteria podziału cen - [...]

Dodano: 2009-01-11 12:37:27 , Wyświetleń: 1057 , Ocena: 37.5, Głosów: 25, Autor: elkakida

Różne formy zawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy

Rodzaje umów o pracę:Kodeks pracy wyróżnia:1. Umowa o pracę na czas nieokreślony - nie zawiera w swej treści daty ani terminu rozwiązania umowy, dopóki nie nas [...]

Dodano: 2008-11-12 08:24:28 , Wyświetleń: 1063 , Ocena: 53.29, Głosów: 20, Autor: Mafej

Mierniki ekonomiczne, gospodarcze, demograficzne, społeczne...

załaczone w postaci załacznika ;d [...]

Dodano: 2008-12-08 09:23:48 , Wyświetleń: 1066 , Ocena: 39, Głosów: 21, Autor: majka100100

Proces innowacyjny, wdrażanie innowacji.

PLAN PRACY:1.PROCES INNOWACYJNY 2.POSTĘP TECHNICZNY, INNOWACJE, BADANIA NAUKOWE - STRUKTURA PROCESU INNOWACJI3.MODEL SPRZĘŻENIOWY PROCESU INNOWACYJNEGO4.WDRAŻAN [...]

Dodano: 2008-12-16 10:18:54 , Wyświetleń: 1071 , Ocena: 47.68, Głosów: 21, Autor: majka100100

Ewolucje teorii zarządzania i organizacji

Aby móc opisać ewolucje teorii organizacji i zarządzania należy najpierw wyjaśnić, co oznaczają podstawowe pojęcia związane z tym problemem: Zarządzanie to szczególn [...]

Dodano: 2009-01-05 17:01:51 , Wyświetleń: 1071 , Ocena: 49.56, Głosów: 17, Autor: majka100100

Ewidęcja kosztów układu rodzajowego

zobzcz w załączniku [...]

Dodano: 2009-03-18 11:07:18 , Wyświetleń: 1071 , Ocena: 63.41, Głosów: 16, Autor: elkakida

DAEWOO - FSO Motor

DAEWOO - FSO Motor28 marca 1996 roku, przed bramą Fabryki Samochodów Osobowych - firmy z 45-letnią tradycją, która jako pierwsza w Polsce rozpoczęła seryjną produkcję [...]

Dodano: 2008-12-18 18:17:52 , Wyświetleń: 1074 , Ocena: 134.17, Głosów: 5, Autor: majka100100

Popyt i podaż - analiza sytuacji na różnych rynkach: rynek telefonów komórkowych

POPYT I PODAŻ – ANALIZA SYTUACJI NA RÓŻNYCH RYNKACHRynek telefonów komórkowych•Rynek telefonów komórkowych na świecie i w EuropieNa świecie w ostat [...]

Dodano: 2008-11-18 11:11:07 , Wyświetleń: 1077 , Ocena: 59.41, Głosów: 16, Autor: Mafej

Gospodarka Polski - przemiany strukturalne.

Po II wojnie światowej za główny czynnik rozwoju gospodarczego w Polsce uznano przemysł. W okresie powojennym to właśnie uprzemysłowienie kraju było głównym celem polityk [...]

Dodano: 2009-04-01 10:06:07 , Wyświetleń: 1077 , Ocena: 135, Głosów: 6, Autor: elkakida

Różnice między rynkiem wolnokonkurencyjnym a monopolem.

Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i oznacza „dom” i „prawo” (oikos i nomus), dosłownie „prawa domu”. Pierwszy raz [...]

Dodano: 2009-04-05 23:57:10 , Wyświetleń: 1078 , Ocena: 1025, Głosów: 0, Autor: elkakida

Przedsiębiorstwa, spółdzielnie- rodzaje i cechy

Przedsiebiorstwo panstwowe to jednostka gosp utworzona przez upowazniony do tego organ administracji panstwowej (ministerstwo, wojewoda)Cechy przedsiebiorstwa (odrebnosci)- [...]

Dodano: 2008-12-19 23:47:52 , Wyświetleń: 1081 , Ocena: 31.79, Głosów: 28, Autor: majka100100

Przedsiębiorstwo, przedsiebiorczość, menadżer, przedsiębiorca.

Przedsiębiorcą, czyli ekonomistą przygotowanym do kalkulacji ryzyka działalności gospodarczej, rozpoznawania i oceny szans i zagrożeń rynkowych, zakładania i prowadzenia w [...]

Dodano: 2008-11-22 15:39:57 , Wyświetleń: 1083 , Ocena: 62.94, Głosów: 15, Autor: Mafej

Rozwój przedsiębiorczości

Dlaczego rozwój biznesu jest bezkonkurencyjną siłą napędową rozwoju technologicznego i ekonomicznego?Biznes jest działalnością nastawioną na zysk, a zysk jest motorem [...]

Dodano: 2009-03-25 21:59:37 , Wyświetleń: 1087 , Ocena: 51.95, Głosów: 20, Autor: elkakida

Podstawowe cele stosowania narzędzi polityki handlowej.

Właściwe określenie celów stosowania narzędzi polityki handlowej wymaga odpowiedniego zdefiniowania samej polityki handlowej.W najprostszym ujęciu przez politykę handlow [...]

Dodano: 2009-04-05 23:57:09 , Wyświetleń: 1087 , Ocena: 70.56, Głosów: 15, Autor: elkakida

Historia giełdy papierów wartościowych

Historia tak ważnej dziedziny życia ekonomii jest bardzo interesująca a zmiany w niej zachodzące na kartach czasu są warte poznania.Pierwsza giełda papierów wartościowy [...]

Dodano: 2008-11-18 11:29:16 , Wyświetleń: 1094 , Ocena: 155.5, Głosów: 5, Autor: Mafej

Stosunki międzyludzkie - human relations

Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli nowego kierunku w teorii i praktyce zarządzania, określanego mianem human relations (stosunków międzyludzkich), Amerykanin Douglas McG [...]

Dodano: 2008-11-09 11:03:14 , Wyświetleń: 1097 , Ocena: 53.89, Głosów: 17, Autor: Mafej

Prywatne szkoły ekonomiczne.

WstępBroszura ta jest ogólnym informatorem na temat możliwości kształcenia w wybranych specjalnościach kierunków ekonomicznych w wyższych szkołach prywatnych na tereni [...]

Dodano: 2009-04-01 10:06:08 , Wyświetleń: 1102 , Ocena: 917, Głosów: 0, Autor: elkakida

Omów obowiązki pracodawcy i pracownika w zakładzie pracy wynikające z kodexu pracy

Obowiązki pracownika i pracodawcy, to zespół norm dotyczących zasad wykonywania pracy zawartych w ogólnie obowiązujących przepisach prawa pracy jak i w wewnętrznych regulac [...]

Dodano: 2009-03-18 11:07:20 , Wyświetleń: 1105 , Ocena: 81.71, Głosów: 13, Autor: elkakida

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna czyli rozmowa wstępna to pierwsze spotkanie kandydata do pracy z potencjalnym pracodawcą. W czasie tego spotkania jego uczestnicy poznają się wzajemnie i [...]

Dodano: 2009-03-07 11:26:46 , Wyświetleń: 1106 , Ocena: 32.81, Głosów: 26, Autor: elkakida

Umiejetnosci, talenty i planyna 10 lat

1. Moje umiejętności:- kreatywność,- komunikatywność,- szybkie podejmowanie decyzji,- asertywność,- agitacja,- prasowanie,- szybkie nawiązywani [...]

Dodano: 2008-11-09 11:03:50 , Wyświetleń: 1107 , Ocena: 54.19, Głosów: 20, Autor: Mafej

Bizes Plan biura podróży.

BIURO TURYSTYCZNE „RELAX” sp. z o. o. Baranek WaldemarGrzelak Tomasz Jóskowiak Magdalena [...]

Dodano: 2009-01-04 19:22:59 , Wyświetleń: 1107 , Ocena: 35.61, Głosów: 22, Autor: majka100100

Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych i jej rodzaj

Modernizacja gospodarki oraz jej konsekwentna restrukturyzacja jest warunkiem przyspieszonego rozwoju gospodarczego. Ma ona również istotne znaczenie dla urynkowienia tych dziedz [...]

Dodano: 2008-11-16 11:19:11 , Wyświetleń: 1108 , Ocena: 138.43, Głosów: 6, Autor: Mafej

Krok po kroku- czyli podejmowanie działalności gospodarczej- na prawde dobra pracka

1. WstępW przepisach prawa polskiego wyraźnie zagwarantowana jest swoboda podejmowania działalności gospodarczej. Podstawa prawna: art. 20 Konstytucji RP, zgodnie z kt [...]

Dodano: 2009-03-25 21:59:37 , Wyświetleń: 1110 , Ocena: 60.06, Głosów: 15, Autor: elkakida

Kompleksowe opracowanie strategii marketingowej oparte na konkretnym przykładzie

Projekt zapisany jest w formacie *.pdf [...]

Dodano: 2009-03-10 21:18:22 , Wyświetleń: 1113 , Ocena: 41.2, Głosów: 24, Autor: elkakida

Umowa handlowa - kontrakt

Tarnobrzeg 29 II 2003 r.Dostawca:Odbiorca:Heniek Burczyzbrzucha sp. bez o.Komenda Powiatowa Policjiul. Wieśniacka 00w Tarnobrzegu 10-100 Dziury szlacheckieul. Sien [...]

Dodano: 2009-01-11 12:37:29 , Wyświetleń: 1116 , Ocena: 33.73, Głosów: 25, Autor: elkakida

Wypełniamy PIT-37

Wypełniamy PIT-37 Jest on znacznie prostszy od formularza PIT-36, liczy też mniej stron (trzy). A jest przeznaczony dla osób, które w 2002 r.:1) wyłącznie uzyska [...]

Dodano: 2009-04-01 10:05:33 , Wyświetleń: 1139 , Ocena: 944, Głosów: 0, Autor: elkakida

Patologiczne zjawiska w miejscu pracy

W stosunkach między pracownikami występują zjawiska negatywne. Do najgroźniejszych należy mobbing i molestowanie seksualne. Te zjawiska są niezgodne z obowiązującymi w Polc [...]

Dodano: 2009-03-09 21:33:20 , Wyświetleń: 1142 , Ocena: 59.38, Głosów: 15, Autor: elkakida

Mierniki rozwoju gospodarczego.

Mierniki gospodarcze, spoleczne, demograficzne itd. - tabeleczka... [...]

Dodano: 2008-12-06 07:18:56 , Wyświetleń: 1146 , Ocena: 35.35, Głosów: 25, Autor: majka100100

Oceń formy zabezpieczeń kredytowych stosowanych w bankach. (1)

Bank zgodnie z prawem bankowym jest jednostką organizacyjną mającą osobowość prawną, której przedmiotem działalności jest gromadzenie środków pieniężnych, udzielanie [...]

Dodano: 2008-12-21 00:09:24 , Wyświetleń: 1152 , Ocena: 32.72, Głosów: 31, Autor: majka100100

Rola nadzoru bankowego w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy w Polsce

1. Swoistym krwioobiegiem gospodarki każdego państwa jest właściwie rozwinięty system finansowy, w którym bardzo istotną rolę spełnia sektor bankowy. Transformacja ustrojo [...]

Dodano: 2009-03-10 21:16:54 , Wyświetleń: 1156 , Ocena: 95.36, Głosów: 10, Autor: elkakida

Rynek: mechanizm rynkowy, rodzaje rynku, rynek papierów wartościowych, konkurencja rynkowa

Mechanizm rykowyMechanizm rynkowy, to odziaływanie elementów rynku popytu, podaży iceny, w celu osiągnięcia równowagi rynkowej. Równowaga na rynku występuje wtedy, kied [...]

Dodano: 2008-11-18 11:12:01 , Wyświetleń: 1159 , Ocena: 65.38, Głosów: 15, Autor: Mafej

CV (2)

CURRICULUM VITAEDANE OSOBOWE:Zosia FranciszkiewiczUl. Stroma 9077-777 Zbąszynektel: 0000000e-mail: xxx@xxxCEL: Odpowiedzialne stanowisko w dziale s [...]

Dodano: 2008-12-08 15:27:24 , Wyświetleń: 1160 , Ocena: 37.44, Głosów: 26, Autor: majka100100

Rekrutacja kandydatów na dane stanowisko pracy.

POJĘCIE REKRUTACJIRekrutacja jest to działanie mające na celu pozyskanie grupy kandydatów, z których będzie możliwy wybór (i docelowo zatrudnienie) osoby odpowiedniej n [...]

Dodano: 2009-04-01 10:05:36 , Wyświetleń: 1162 , Ocena: 219, Głosów: 3, Autor: elkakida

1 2 3 4


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?