Strona główna » Liceum » Pozostałe » Przedsiębiorczość


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Życiorys (1)

Ż Y C I O R Y SHugo Rodriguez ul. Dzika 13 [...]

Dodano: 2008-10-19 13:42:59 , Wyświetleń: 2146 , Ocena: 65.23, Głosów: 34, Autor: Michalk88

Źródła finansowania

Źródła finansowania to pasywa. Majątek firmy to aktywa. Aktywa kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości. Powstałe w wyniku przeszł [...]

Dodano: 2008-10-19 13:42:58 , Wyświetleń: 2357 , Ocena: 268, Głosów: 8, Autor: Michalk88

sesja giełdy

Nowy system giełdowy WARSET (WARsaw Stock Exchange Trading System), wprowadzony w listopadzie 2000 roku radykalnie zmienił dotychczasowe zasady działania na giełdzie. Istotnym [...]

Dodano: 2009-03-18 11:07:20 , Wyświetleń: 1231 , Ocena: 50.29, Głosów: 16, Autor: elkakida

budżet rodzinny - excel

wszystko jest w tablece excela. [...]

Dodano: 2008-12-19 23:47:53 , Wyświetleń: 2026 , Ocena: 39.5, Głosów: 27, Autor: majka100100

bezrobocie w polsce (1)

pracy nie napisalam sama przyznaje sie sie bez bicia nie podpisuje sie pod czyjimis dokonaniami posklejalam znalezione w sciadze i dodalam troszke od siebie a mianowicie tabele str [...]

Dodano: 2008-12-10 12:42:30 , Wyświetleń: 1388 , Ocena: 35.33, Głosów: 41, Autor: majka100100

Związek między sukcesem lub niepowodzeniem firmy a stosowane strategie na wybranym przykładzie.

Sukces, to pomyślny wynik jakiegoś przedsięwzięcia, osiągnięcie, powodzenie, triumf. Jest on więc pojęciem bardzo złożonym. Miarą sukcesu mogą być pieniądze, władza, [...]

Dodano: 2008-12-07 11:12:02 , Wyświetleń: 982 , Ocena: 40.43, Głosów: 20, Autor: majka100100

Zbyt w przedsiębiorstwie.

Rola zbytu w przedsiębiorstwie.Zbyt jako faza procesu gospodarczego i obrotu towarowego.Zbyt jest fazą działalności gospodarczej przedsiębiorstwa przemysłowego – [...]

Dodano: 2008-11-09 09:15:56 , Wyświetleń: 1056 , Ocena: 56.2, Głosów: 14, Autor: Mafej

Zasady sprawnego działania

Prakseologia jest nauka o sprawności działania. Zwana jest również „nauką o dobrej robocie” , a określenie to pochodzi z dzieła polskiego uczonego Tadeusza Kotar [...]

Dodano: 2009-03-07 11:28:16 , Wyświetleń: 1302 , Ocena: 64.76, Głosów: 20, Autor: elkakida

Zasady działania i tworzenia spółek kapitałowych Sp. z o.o. oraz S.A.

W obowiązującym prawie polskim spółkami kapitałowymi są: - Spółka akcyjna- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wyposażone one są w osobowość prawn [...]

Dodano: 2008-02-17 16:29:27 , Wyświetleń: 2932 , Ocena: 13.24, Głosów: 234, Autor: ew.la

Wypełniamy PIT-37

Wypełniamy PIT-37 Jest on znacznie prostszy od formularza PIT-36, liczy też mniej stron (trzy). A jest przeznaczony dla osób, które w 2002 r.:1) wyłącznie uzyska [...]

Dodano: 2009-04-01 10:05:33 , Wyświetleń: 1139 , Ocena: 944, Głosów: 0, Autor: elkakida

Wspólczesny rynek pieniężny.

1.Rynki finansowe- ich charakterystykaRynek nie oznacza terytorialnie określonego miejsca spotkań sprzedających i kupujących kapitały pieniężne, ale cały zespół insty [...]

Dodano: 2009-04-05 23:57:12 , Wyświetleń: 1232 , Ocena: 229, Głosów: 5, Autor: elkakida

Wariant szwedzki „EKONOMII DOBROBYTU” - teoria i praktyka

Istota koncepcji „państwa dobrobytu”Welfare state to termin trudny do przetłumaczenia i wieloznaczny. Tłumaczony na język polski jako „państwo dobrobytu& [...]

Dodano: 2009-03-25 21:59:41 , Wyświetleń: 961 , Ocena: 66.36, Głosów: 10, Autor: elkakida

Wady i zalety przystąpienia do UE

Stowarzyszenie Polski ze Wspólnotami Europejskimi.a. Oficjalne stosunki dyplomatyczne Polski ze Wspólnotami Europejskimi datują się od 1988 roku b. Idea włączenia Pol [...]

Dodano: 2008-12-17 11:03:29 , Wyświetleń: 1534 , Ocena: 32.79, Głosów: 41, Autor: majka100100

W jaki sposób zreformowałabyś politykę społeczną i gospodarczą rządu, aby zapewnić dochody budżetowe państwa i zabezpieczenie materialne społeczeństwa?

To pytanie nie należy do najłatwiejszych.Celem polityki gospodarczej państwa jest łagodzenie wahań koniunktury i zatrudnienia oraz zrównoważony wzrost dochodu narodowego [...]

Dodano: 2008-12-13 00:18:11 , Wyświetleń: 910 , Ocena: 33.77, Głosów: 21, Autor: majka100100

Usługi bankowe

Jest to praca zaliczeniowa na temat usług bankowych w Polsce i na świecie!!!!Pełna wersja w załącznikuPUNKT I ___________________________________________________ [...]

Dodano: 2009-01-18 19:46:16 , Wyświetleń: 1792 , Ocena: 209.29, Głosów: 6, Autor: elkakida

Unia walutowa

Geneza i historia euroW dniu 1 stycznia 1999 r. na obszarze 11 spośród 15 krajów Unii Europejskiej zaczęła funkcjonować unia walutowa. Jest ona ostatnim etapem integracji [...]

Dodano: 2009-02-10 12:21:09 , Wyświetleń: 1496 , Ocena: 140.5, Głosów: 5, Autor: elkakida

Umowa handlowa - kontrakt

Tarnobrzeg 29 II 2003 r.Dostawca:Odbiorca:Heniek Burczyzbrzucha sp. bez o.Komenda Powiatowa Policjiul. Wieśniacka 00w Tarnobrzegu 10-100 Dziury szlacheckieul. Sien [...]

Dodano: 2009-01-11 12:37:29 , Wyświetleń: 1116 , Ocena: 33.73, Głosów: 25, Autor: elkakida

Umiejętności managera

Na obszarze siedmiu hektarów w Fontainebleau niedaleko Paryża oraz lotniska Orly rozpościera się zespół obszernych pomieszczeń biurowych, sal wykładowych i konferencyjnych, [...]

Dodano: 2008-10-19 13:38:25 , Wyświetleń: 2064 , Ocena: 176.85, Głosów: 12, Autor: Michalk88

Umiejetnosci, talenty i planyna 10 lat

1. Moje umiejętności:- kreatywność,- komunikatywność,- szybkie podejmowanie decyzji,- asertywność,- agitacja,- prasowanie,- szybkie nawiązywani [...]

Dodano: 2008-11-09 11:03:50 , Wyświetleń: 1107 , Ocena: 54.19, Głosów: 20, Autor: Mafej

Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2003 roku

1.Z tytułu wydatków na obsługę kredytu mieszkaniowego-odpis od dochodu2.Remont mieszkania lub budynku-odpis od podatku3.Wydatki na remont instalacji gazowej-odpis od po [...]

Dodano: 2009-03-25 21:59:38 , Wyświetleń: 1210 , Ocena: 139.73, Głosów: 10, Autor: elkakida

Typy osobowości

KLASA IC31 osóbMoją klasę ze względu na cechy charakteru można podzielić na : sangwiników, flegmatyków i choleryków.Melancholików żadnych nie zauważyłam.< [...]

Dodano: 2008-11-11 10:25:20 , Wyświetleń: 1257 , Ocena: 36.16, Głosów: 30, Autor: Mafej

Transport i spedycja

Transport polega na celowym przemieszczaniu ludzi i przedmiotów za pomocą określonych środków, zwanych środkami transportu.Transport ma duże znaczenie dla całego kraju, [...]

Dodano: 2008-11-09 09:15:55 , Wyświetleń: 1171 , Ocena: 36.9, Głosów: 28, Autor: Mafej

Telemarketing jako narzędzie wspomagające sprzedaż osobistą

Pojęcie telemarketingu pojawiło się w Polsce kilka lat temu. Wraz z rozwojem polskiej gospodarki i szybko postępującą telefonizacją kraju, usługi telemarketigowe coraz bard [...]

Dodano: 2008-04-15 17:24:00 , Wyświetleń: 1863 , Ocena: 52.24, Głosów: 37, Autor: tom

Systemy zarządzania

Zarządzanie stanowi funkcje działań regulujących funkcjonowanie danej organizacji zgodnie z wytyczonymi celami. Regulujących tym znaczeniu zarządzanie obejmuje funkcje dotycz [...]

Dodano: 2008-10-19 13:42:58 , Wyświetleń: 2315 , Ocena: 114.95, Głosów: 20, Autor: Michalk88

Systemy finansowe w Polsce

System finansowy: gospodarka rynkowa opiera się na pieniądzach a system finansowy umożliwia ich przepływ między uczestnikami gospodarki, składniki: instrumenty finansowe [czy [...]

Dodano: 2008-12-19 23:47:51 , Wyświetleń: 1200 , Ocena: 70.44, Głosów: 15, Autor: majka100100

System finansowy podmiotu gospodarczego.

Produkowanie dóbr odbywa się w przedsiębiorstwie ( -komunalne, państwowe, prywatne, jednozakładowe,wielozakładowe )Podwójna rola producenta :·zaopatruje się [...]

Dodano: 2008-10-29 22:03:47 , Wyświetleń: 1880 , Ocena: 86.42, Głosów: 25, Autor: Mafej

Stosunki międzyludzkie - human relations

Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli nowego kierunku w teorii i praktyce zarządzania, określanego mianem human relations (stosunków międzyludzkich), Amerykanin Douglas McG [...]

Dodano: 2008-11-09 11:03:14 , Wyświetleń: 1097 , Ocena: 53.89, Głosów: 17, Autor: Mafej

Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia, wielkość statystyczna opisująca zjawisko bezrobocia. W praktyce stosowane są dwa sposoby jej obliczania: pierwszy, używany w większości krajów świata, ok [...]

Dodano: 2008-10-19 13:38:23 , Wyświetleń: 2102 , Ocena: 75.21, Głosów: 27, Autor: Michalk88

Spółki - chrakterystyka

Spółki Działalność gospodarczą można prowadzić w różnych formach organizacyjne-prawnych. Wybór formy zależy od rozmiarów działalności, liczby osób w nią zaanga [...]

Dodano: 2008-02-20 19:52:14 , Wyświetleń: 2757 , Ocena: 12.08, Głosów: 224, Autor: ew.la

Spółki (6)

SPÓŁKI dzielimy na:A). OSOBOWE – regulowane przepisami kodeksu cywilnego (tj. spółkę cywilną) oraz przepisami kodeksu spółek handlowych (tj. jawną partnerską i [...]

Dodano: 2009-01-05 16:59:23 , Wyświetleń: 1450 , Ocena: 28.07, Głosów: 45, Autor: majka100100

Spółki (4)

Spółka cywilnaMoże być wykorzystywana jako forma prawna zarówno w celu prowadzenia wspólnej działalności, jak i do przeprowadzenia jednej wspólnej akcji przez wspóln [...]

Dodano: 2008-02-16 12:49:38 , Wyświetleń: 3628 , Ocena: 9.26, Głosów: 317, Autor: ew.la

Spółki (3)

Spólka, okreslone w umowie zrzeszenie osób badz kapitału utworzone celem prowadzenia dzialalnoci gospodarczej . Spólka stanowi jeden z rodzajów formy organizacyjno-prawnej, po [...]

Dodano: 2008-02-20 19:52:13 , Wyświetleń: 2872 , Ocena: 21.92, Głosów: 110, Autor: ew.la

Spółka z o.o.

Spółka z o.o. czyli spółka przedsiębiorcyDefinicja firmy Zgodnie z art. 431 KC spółka z o.o. jest przedsiębiorcą, gdyż posiada osobowość prawną i prowadzi we [...]

Dodano: 2008-11-09 09:20:43 , Wyświetleń: 1256 , Ocena: 35.81, Głosów: 31, Autor: Mafej

Spółka akcyjna (2)

Spółka akcyjna należy do grupy handlowej z charakterem kapitałowym. Cechą istotną spółki akcyjnej stanowi jej charakter osoby prawnej. Ze względu więc na cały obrót pra [...]

Dodano: 2009-01-11 12:37:28 , Wyświetleń: 3585 , Ocena: 451, Głosów: 0, Autor: elkakida

Spółdzielnia - pojęcie, zakładanie i likwidacja.

Podstawowym aktem prawnym regulującym ustrój spółdzielni jest ustawa Prawa spółdzielczego z 1982 r. (Dz. U nr 80, poz. 210 z późniejszymi zmianami). W myśl ustawy spółdz [...]

Dodano: 2008-12-07 11:10:16 , Wyświetleń: 2678 , Ocena: 2.85, Głosów: 33, Autor: majka100100

Różnice między rynkiem wolnokonkurencyjnym a monopolem.

Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i oznacza „dom” i „prawo” (oikos i nomus), dosłownie „prawa domu”. Pierwszy raz [...]

Dodano: 2009-04-05 23:57:10 , Wyświetleń: 1078 , Ocena: 1025, Głosów: 0, Autor: elkakida

Różne formy zawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy

Rodzaje umów o pracę:Kodeks pracy wyróżnia:1. Umowa o pracę na czas nieokreślony - nie zawiera w swej treści daty ani terminu rozwiązania umowy, dopóki nie nas [...]

Dodano: 2008-11-12 08:24:28 , Wyświetleń: 1063 , Ocena: 53.29, Głosów: 20, Autor: Mafej

Rynek: mechanizm rynkowy, rodzaje rynku, rynek papierów wartościowych, konkurencja rynkowa

Mechanizm rykowyMechanizm rynkowy, to odziaływanie elementów rynku popytu, podaży iceny, w celu osiągnięcia równowagi rynkowej. Równowaga na rynku występuje wtedy, kied [...]

Dodano: 2008-11-18 11:12:01 , Wyświetleń: 1159 , Ocena: 65.38, Głosów: 15, Autor: Mafej

Rynek, gospodarka, spółka

Gospodarka rynkowa, system gospodarczy, w którym alokacja zasobów czynników wytwórczych (pracy, ziemi i kapitału) pomiędzy alternatywne możliwości ich wykorzystania (dziedz [...]

Dodano: 2008-10-29 22:03:54 , Wyświetleń: 2004 , Ocena: 444.8, Głosów: 4, Autor: Mafej

Rynek kapitałowy w Polsce

Ogólne informacje o rynku kapitałowymRynek kapitałowy jest częścią rynku finansowego. Można go podzielić na rynek giełdowy i pozagiełdowy. Różnice pomiędzy jednym [...]

Dodano: 2008-04-13 21:26:42 , Wyświetleń: 3236 , Ocena: 12.24, Głosów: 240, Autor: tom

Rynek (ekonomia)

RYNEK:USŁUGI Wszelkie czynności służące do zaspokojenia potrzeb , w wyniku których nie powstają nowe dobra dzielimy na : a) Materialne-stolarz, poligraf itd.) b) Niema [...]

Dodano: 2009-01-04 19:00:53 , Wyświetleń: 1265 , Ocena: 28.72, Głosów: 35, Autor: majka100100

Rozwój przedsiębiorczości

Dlaczego rozwój biznesu jest bezkonkurencyjną siłą napędową rozwoju technologicznego i ekonomicznego?Biznes jest działalnością nastawioną na zysk, a zysk jest motorem [...]

Dodano: 2009-03-25 21:59:37 , Wyświetleń: 1087 , Ocena: 51.95, Głosów: 20, Autor: elkakida

Rozwiązywanie konfliktów

Wszędzie tam, gdzie ludzie wchodzą ze sobą w interakcje społeczne, spotykają się ze sobą różne postawy, poglądy, wartości i wzorce osobowe. Gdy są one mocno zróżnicow [...]

Dodano: 2008-12-19 23:47:50 , Wyświetleń: 2103 , Ocena: 40.31, Głosów: 25, Autor: majka100100

Rozwiązanie i likwidacja spółki Z. OO

Referat.Temat: Rozwiązanie i likwidacja spółki Z. OOSp. ZO.O. – Może być utworzona przez jedną lub więcej osób w każdym prawnie dopuszczalnym celu. Wspólnic [...]

Dodano: 2009-03-10 21:18:23 , Wyświetleń: 1503 , Ocena: 21.22, Głosów: 50, Autor: elkakida

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna czyli rozmowa wstępna to pierwsze spotkanie kandydata do pracy z potencjalnym pracodawcą. W czasie tego spotkania jego uczestnicy poznają się wzajemnie i [...]

Dodano: 2009-03-07 11:26:46 , Wyświetleń: 1106 , Ocena: 32.81, Głosów: 26, Autor: elkakida

Rola sprzedawcy w procesie sprzedaży osobistej

Wyniki pracy w firmach, stosujących sprzedaż osobistą jako narzędzie komunikacji z klientem, w dużym stopniu zależą od zatrudnionych pracowników i stopnia ich kwalifikacji [...]

Dodano: 2008-04-15 17:23:54 , Wyświetleń: 1997 , Ocena: 56.64, Głosów: 38, Autor: tom

Rola nadzoru bankowego w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy w Polsce

1. Swoistym krwioobiegiem gospodarki każdego państwa jest właściwie rozwinięty system finansowy, w którym bardzo istotną rolę spełnia sektor bankowy. Transformacja ustrojo [...]

Dodano: 2009-03-10 21:16:54 , Wyświetleń: 1156 , Ocena: 95.36, Głosów: 10, Autor: elkakida

Rodzaje umów o pracę.

Umowa jest to zgodne oświadczenie woli dwóch stron, zmierzające do wywołania skutków prawnych.Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie i określać co najmniej rodza [...]

Dodano: 2008-11-22 15:38:51 , Wyświetleń: 1312 , Ocena: 49.04, Głosów: 25, Autor: Mafej

Rodzaje spółek

Spółka, określone w umowie zrzeszenie osób bądź kapitału utworzone celem prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka stanowi jeden z rodzajów formy organizacyjno-praw [...]

Dodano: 2008-10-25 10:11:11 , Wyświetleń: 2144 , Ocena: 75.81, Głosów: 25, Autor: Mafej

Rekrutacja kandydatów na dane stanowisko pracy.

POJĘCIE REKRUTACJIRekrutacja jest to działanie mające na celu pozyskanie grupy kandydatów, z których będzie możliwy wybór (i docelowo zatrudnienie) osoby odpowiedniej n [...]

Dodano: 2009-04-01 10:05:36 , Wyświetleń: 1162 , Ocena: 219, Głosów: 3, Autor: elkakida

1 2 3 4


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?