Strona główna » Liceum » Pozostałe » Przedsiębiorczość


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Pojęcie procesu produkcyjnego i technologicznego.

Procesem produkcyjnym nazywamy sumę wszystkich działań wykonywanych w celu wytworzenia w danym zakładzie gotowego wyrobu z materiałów, półfabrykatów, części lub zespoł [...]

Dodano: 2008-02-26 23:06:08 , Wyświetleń: 3313 , Ocena: 10.88, Głosów: 265, Autor: ew.la

Cena - pojęcie, jej funkcje, strategie cenowe, negocjacja cen, narzędzia polityki cen

Cena to ilość pieniędzy jaką musi wydać nabywca w związku z zakupem produktu; suma pieniędzy za którą oferujący produkt przedsiębiorca gotowy jest go sprzedać.Czynn [...]

Dodano: 2008-04-13 09:55:21 , Wyświetleń: 3355 , Ocena: 11, Głosów: 249, Autor: tom

Definicja i istota marketingu

T. Sztucki, w swojej książce zatytułowanej: Marketing. Sposób myślenia. System działania stwierdza, że „marketing jest zbiorem praktycznych działań polegających na [...]

Dodano: 2008-04-13 09:54:47 , Wyświetleń: 3117 , Ocena: 12.41, Głosów: 245, Autor: tom

Rynek kapitałowy w Polsce

Ogólne informacje o rynku kapitałowymRynek kapitałowy jest częścią rynku finansowego. Można go podzielić na rynek giełdowy i pozagiełdowy. Różnice pomiędzy jednym [...]

Dodano: 2008-04-13 21:26:42 , Wyświetleń: 3269 , Ocena: 12.39, Głosów: 240, Autor: tom

Zasady działania i tworzenia spółek kapitałowych Sp. z o.o. oraz S.A.

W obowiązującym prawie polskim spółkami kapitałowymi są: - Spółka akcyjna- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wyposażone one są w osobowość prawn [...]

Dodano: 2008-02-17 16:29:27 , Wyświetleń: 2974 , Ocena: 13.4, Głosów: 234, Autor: ew.la

Spółki - chrakterystyka

Spółki Działalność gospodarczą można prowadzić w różnych formach organizacyjne-prawnych. Wybór formy zależy od rozmiarów działalności, liczby osób w nią zaanga [...]

Dodano: 2008-02-20 19:52:14 , Wyświetleń: 2798 , Ocena: 12.28, Głosów: 224, Autor: ew.la

Ekonomia - Giełda - ogólny zarys funkcjonowania

1. Istota giełdyGiełda - jest to miejsce, w którym odbywają się regularnie w określonym czasie spotkania osób prawnych i fizycznych pragnących zawrzeć transakcje kupna [...]

Dodano: 2008-03-24 14:11:34 , Wyświetleń: 2783 , Ocena: 12.98, Głosów: 217, Autor: pawlukewa

Agencje reklamowe i marketingowe

Marketing to nowoczesny styl myślenia ekonomicznego o sposobie prowadzenia rynkowej działalności gospodarczej.We współczesnym biznesie znajomość marketingu stała się klucz [...]

Dodano: 2008-02-10 18:14:13 , Wyświetleń: 2641 , Ocena: 18.8, Głosów: 158, Autor: ew.la

Spółki (3)

Spólka, okreslone w umowie zrzeszenie osób badz kapitału utworzone celem prowadzenia dzialalnoci gospodarczej . Spólka stanowi jeden z rodzajów formy organizacyjno-prawnej, po [...]

Dodano: 2008-02-20 19:52:13 , Wyświetleń: 2899 , Ocena: 22.07, Głosów: 110, Autor: ew.la

Komunikacja Interpersonalna

Termin „komunikacja” wywodzi się z łaciny od słowa communicatio i oznacza łączność, wymianę, rozmowę. W relacji między ludźmi komunikacja to przekaz pewnej [...]

Dodano: 2008-10-23 18:52:37 , Wyświetleń: 3201 , Ocena: 36.48, Głosów: 72, Autor: Mafej

Biznesplan - restauracja.

Spis treści:1. Cel przedsięwzięcia2. Charakterystyka przedsiębiorstwa3. Charakterystyka oferowanych usługa) zakres usługb) cechy oferowanych usługc) [...]

Dodano: 2008-12-10 12:27:02 , Wyświetleń: 1994 , Ocena: 16.06, Głosów: 68, Autor: majka100100

Funkcje pieniądza.

Funkcje pieniądza:-środek wymiany wartości-środek płatniczy- środek gromadzenia wartości tzw. TezauryzacjiDefinicje banku:1. tradycyjną definicją banku jest on [...]

Dodano: 2008-11-19 11:18:27 , Wyświetleń: 1310 , Ocena: 18.07, Głosów: 58, Autor: Mafej

Kampania reklamowa (2)

1. Określenie celu kampanii:Celem kampanii jest rozreklamowanie produktu, zwiększenie sprzedaży, pozyskanie jak największej liczby klientów.2. Określenie podmiotu [...]

Dodano: 2008-11-09 09:15:25 , Wyświetleń: 2188 , Ocena: 42.47, Głosów: 54, Autor: Mafej

Rozwiązanie i likwidacja spółki Z. OO

Referat.Temat: Rozwiązanie i likwidacja spółki Z. OOSp. ZO.O. – Może być utworzona przez jedną lub więcej osób w każdym prawnie dopuszczalnym celu. Wspólnic [...]

Dodano: 2009-03-10 21:18:23 , Wyświetleń: 1533 , Ocena: 21.75, Głosów: 50, Autor: elkakida

Bankowość. (2)

V. RYNEK I GOSPODARKA RYNKOWA1. Jaka jest zasadnicza różnica między gospodarką naturalną a gospodarką rynkową?Zasadnicza różnica polega na specjalizacji działalno [...]

Dodano: 2008-11-19 11:18:26 , Wyświetleń: 1183 , Ocena: 18.9, Głosów: 48, Autor: Mafej

Biznes plan. (2)

A oto przykładowy biznes plan, jest wykonany wzorowo wiec jesli bedziesz sie wzorował na nim, to z pewnością się nie zawiedziesz.I. STRESZCZENIEPrzedmiotem biznes plan [...]

Dodano: 2008-12-07 11:11:03 , Wyświetleń: 3530 , Ocena: 2.98, Głosów: 48, Autor: majka100100

Banki

I)Funkcje Banku Centralnego:1. Bank banków – kreuje stopy procentowe,2. Obsługuje dług państwowy – pożyczkodawca dla państwa,3. Centralizuje płynne r [...]

Dodano: 2009-01-08 21:48:05 , Wyświetleń: 1325 , Ocena: 21.4, Głosów: 47, Autor: elkakida

Projekt budżetu państwa

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA - praca w załączniku [...]

Dodano: 2008-11-12 08:24:27 , Wyświetleń: 1386 , Ocena: 26.91, Głosów: 46, Autor: Mafej

Spółki (6)

SPÓŁKI dzielimy na:A). OSOBOWE – regulowane przepisami kodeksu cywilnego (tj. spółkę cywilną) oraz przepisami kodeksu spółek handlowych (tj. jawną partnerską i [...]

Dodano: 2009-01-05 16:59:23 , Wyświetleń: 1472 , Ocena: 28.2, Głosów: 45, Autor: majka100100

Firma

INFORMACJE O FIRMIEFormy organizacyjno-prawne spółek:-cywilna;-z o.o.;-akcyjna;-komandytowa;-komandytowo-akcyjna;-partnerska;-jawna.Zakładani [...]

Dodano: 2008-11-11 10:25:18 , Wyświetleń: 1318 , Ocena: 25.49, Głosów: 44, Autor: Mafej

Podatki (2)

Podatki są podstawową formą dochodów państwa. Są to przymusowe świadczenia pieniężne (bezzwrotne i nieodpłatne). Konstrukcja podatku opiera się na elementach techniki po [...]

Dodano: 2008-11-11 10:24:20 , Wyświetleń: 1353 , Ocena: 24.14, Głosów: 43, Autor: Mafej

BiZneS-Plan .Naprawde bardzo dobry !! Wykonany starannie wszystko gra

STRESZCZENIECelem projektu było sprawdzenie naszych umiejętności w rożnych sytuacjach. Postawionym nam zadaniem było ułożenie biznesplanu dowolnego przedsięwzięcia. N [...]

Dodano: 2008-11-24 23:38:32 , Wyświetleń: 1272 , Ocena: 28.05, Głosów: 42, Autor: Mafej

bezrobocie w polsce (1)

pracy nie napisalam sama przyznaje sie sie bez bicia nie podpisuje sie pod czyjimis dokonaniami posklejalam znalezione w sciadze i dodalam troszke od siebie a mianowicie tabele str [...]

Dodano: 2008-12-10 12:42:30 , Wyświetleń: 1455 , Ocena: 37.86, Głosów: 41, Autor: majka100100

Praca

Przyczyny bezrobocia na rynku pracy: 1. Różnice strukturalne - Różnice strukturalne występują wtedy, gdy bezrobotni poszukują pracy, a firmy chcą zatrudnić specjalistów, [...]

Dodano: 2008-12-12 16:54:07 , Wyświetleń: 1238 , Ocena: 23.36, Głosów: 41, Autor: majka100100

Wady i zalety przystąpienia do UE

Stowarzyszenie Polski ze Wspólnotami Europejskimi.a. Oficjalne stosunki dyplomatyczne Polski ze Wspólnotami Europejskimi datują się od 1988 roku b. Idea włączenia Pol [...]

Dodano: 2008-12-17 11:03:29 , Wyświetleń: 1554 , Ocena: 33.43, Głosów: 41, Autor: majka100100

Procesy integracji i globalizacji.

Integracja gospodarcza stanowi proces tworzenia więzi ekonomicznych scalających gospodarkę. W ramach gospodarek narodowych integracja polega na łączeniu się przedsiębiorstw [...]

Dodano: 2009-01-04 19:00:52 , Wyświetleń: 1180 , Ocena: 29.4, Głosów: 41, Autor: majka100100

List motywacyjny (5)

Matylda Kowalska Mieczownica, dn.14.03.03Do Dyrekcji Sklepu Monopolowe [...]

Dodano: 2008-10-21 18:07:35 , Wyświetleń: 2266 , Ocena: 48.98, Głosów: 40, Autor: Michalk88

Banki, państwo, giełda.

Banki- przedsiębiorstwa zajmujące się gromadzeniem pieniędzy, ich inwestowaniem, udzielaniem kredytów oraz prowadzeniem operacji finansowych.Operacje bankowe: bierne- polegaj [...]

Dodano: 2008-11-09 09:03:05 , Wyświetleń: 2217 , Ocena: 57.29, Głosów: 40, Autor: Mafej

Rola sprzedawcy w procesie sprzedaży osobistej

Wyniki pracy w firmach, stosujących sprzedaż osobistą jako narzędzie komunikacji z klientem, w dużym stopniu zależą od zatrudnionych pracowników i stopnia ich kwalifikacji [...]

Dodano: 2008-04-15 17:23:54 , Wyświetleń: 2024 , Ocena: 57.03, Głosów: 38, Autor: tom

Telemarketing jako narzędzie wspomagające sprzedaż osobistą

Pojęcie telemarketingu pojawiło się w Polsce kilka lat temu. Wraz z rozwojem polskiej gospodarki i szybko postępującą telefonizacją kraju, usługi telemarketigowe coraz bard [...]

Dodano: 2008-04-15 17:24:00 , Wyświetleń: 1891 , Ocena: 53, Głosów: 37, Autor: tom

1 2 3 4 5 6


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?