Strona główna » Liceum » Pozostałe » Przedsiębiorczość


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Spółki (4)

Spółka cywilnaMoże być wykorzystywana jako forma prawna zarówno w celu prowadzenia wspólnej działalności, jak i do przeprowadzenia jednej wspólnej akcji przez wspóln [...]

Dodano: 2008-02-16 12:49:38 , Wyświetleń: 3628 , Ocena: 9.26, Głosów: 317, Autor: ew.la

Pojęcie procesu produkcyjnego i technologicznego.

Procesem produkcyjnym nazywamy sumę wszystkich działań wykonywanych w celu wytworzenia w danym zakładzie gotowego wyrobu z materiałów, półfabrykatów, części lub zespoł [...]

Dodano: 2008-02-26 23:06:08 , Wyświetleń: 3278 , Ocena: 10.82, Głosów: 265, Autor: ew.la

Cena - pojęcie, jej funkcje, strategie cenowe, negocjacja cen, narzędzia polityki cen

Cena to ilość pieniędzy jaką musi wydać nabywca w związku z zakupem produktu; suma pieniędzy za którą oferujący produkt przedsiębiorca gotowy jest go sprzedać.Czynn [...]

Dodano: 2008-04-13 09:55:21 , Wyświetleń: 3324 , Ocena: 10.9, Głosów: 249, Autor: tom

Definicja i istota marketingu

T. Sztucki, w swojej książce zatytułowanej: Marketing. Sposób myślenia. System działania stwierdza, że „marketing jest zbiorem praktycznych działań polegających na [...]

Dodano: 2008-04-13 09:54:47 , Wyświetleń: 3095 , Ocena: 12.35, Głosów: 245, Autor: tom

Rynek kapitałowy w Polsce

Ogólne informacje o rynku kapitałowymRynek kapitałowy jest częścią rynku finansowego. Można go podzielić na rynek giełdowy i pozagiełdowy. Różnice pomiędzy jednym [...]

Dodano: 2008-04-13 21:26:42 , Wyświetleń: 3236 , Ocena: 12.24, Głosów: 240, Autor: tom

Zasady działania i tworzenia spółek kapitałowych Sp. z o.o. oraz S.A.

W obowiązującym prawie polskim spółkami kapitałowymi są: - Spółka akcyjna- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wyposażone one są w osobowość prawn [...]

Dodano: 2008-02-17 16:29:27 , Wyświetleń: 2932 , Ocena: 13.24, Głosów: 234, Autor: ew.la

Spółki - chrakterystyka

Spółki Działalność gospodarczą można prowadzić w różnych formach organizacyjne-prawnych. Wybór formy zależy od rozmiarów działalności, liczby osób w nią zaanga [...]

Dodano: 2008-02-20 19:52:14 , Wyświetleń: 2757 , Ocena: 12.08, Głosów: 224, Autor: ew.la

Ekonomia - Giełda - ogólny zarys funkcjonowania

1. Istota giełdyGiełda - jest to miejsce, w którym odbywają się regularnie w określonym czasie spotkania osób prawnych i fizycznych pragnących zawrzeć transakcje kupna [...]

Dodano: 2008-03-24 14:11:34 , Wyświetleń: 2751 , Ocena: 12.83, Głosów: 217, Autor: pawlukewa

Agencje reklamowe i marketingowe

Marketing to nowoczesny styl myślenia ekonomicznego o sposobie prowadzenia rynkowej działalności gospodarczej.We współczesnym biznesie znajomość marketingu stała się klucz [...]

Dodano: 2008-02-10 18:14:13 , Wyświetleń: 2611 , Ocena: 18.54, Głosów: 158, Autor: ew.la

Spółki (3)

Spólka, okreslone w umowie zrzeszenie osób badz kapitału utworzone celem prowadzenia dzialalnoci gospodarczej . Spólka stanowi jeden z rodzajów formy organizacyjno-prawnej, po [...]

Dodano: 2008-02-20 19:52:13 , Wyświetleń: 2872 , Ocena: 21.92, Głosów: 110, Autor: ew.la

Komunikacja Interpersonalna

Termin „komunikacja” wywodzi się z łaciny od słowa communicatio i oznacza łączność, wymianę, rozmowę. W relacji między ludźmi komunikacja to przekaz pewnej [...]

Dodano: 2008-10-23 18:52:37 , Wyświetleń: 3158 , Ocena: 35.75, Głosów: 72, Autor: Mafej

Biznesplan - restauracja.

Spis treści:1. Cel przedsięwzięcia2. Charakterystyka przedsiębiorstwa3. Charakterystyka oferowanych usługa) zakres usługb) cechy oferowanych usługc) [...]

Dodano: 2008-12-10 12:27:02 , Wyświetleń: 1948 , Ocena: 15.2, Głosów: 68, Autor: majka100100

Funkcje pieniądza.

Funkcje pieniądza:-środek wymiany wartości-środek płatniczy- środek gromadzenia wartości tzw. TezauryzacjiDefinicje banku:1. tradycyjną definicją banku jest on [...]

Dodano: 2008-11-19 11:18:27 , Wyświetleń: 1290 , Ocena: 17.56, Głosów: 58, Autor: Mafej

Kampania reklamowa (2)

1. Określenie celu kampanii:Celem kampanii jest rozreklamowanie produktu, zwiększenie sprzedaży, pozyskanie jak największej liczby klientów.2. Określenie podmiotu [...]

Dodano: 2008-11-09 09:15:25 , Wyświetleń: 2161 , Ocena: 41.96, Głosów: 54, Autor: Mafej

Rozwiązanie i likwidacja spółki Z. OO

Referat.Temat: Rozwiązanie i likwidacja spółki Z. OOSp. ZO.O. – Może być utworzona przez jedną lub więcej osób w każdym prawnie dopuszczalnym celu. Wspólnic [...]

Dodano: 2009-03-10 21:18:23 , Wyświetleń: 1503 , Ocena: 21.22, Głosów: 50, Autor: elkakida

Bankowość. (2)

V. RYNEK I GOSPODARKA RYNKOWA1. Jaka jest zasadnicza różnica między gospodarką naturalną a gospodarką rynkową?Zasadnicza różnica polega na specjalizacji działalno [...]

Dodano: 2008-11-19 11:18:26 , Wyświetleń: 1164 , Ocena: 18.9, Głosów: 48, Autor: Mafej

Biznes plan. (2)

A oto przykładowy biznes plan, jest wykonany wzorowo wiec jesli bedziesz sie wzorował na nim, to z pewnością się nie zawiedziesz.I. STRESZCZENIEPrzedmiotem biznes plan [...]

Dodano: 2008-12-07 11:11:03 , Wyświetleń: 3474 , Ocena: 2.98, Głosów: 48, Autor: majka100100

Banki

I)Funkcje Banku Centralnego:1. Bank banków – kreuje stopy procentowe,2. Obsługuje dług państwowy – pożyczkodawca dla państwa,3. Centralizuje płynne r [...]

Dodano: 2009-01-08 21:48:05 , Wyświetleń: 1313 , Ocena: 21.4, Głosów: 47, Autor: elkakida

Projekt budżetu państwa

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA - praca w załączniku [...]

Dodano: 2008-11-12 08:24:27 , Wyświetleń: 1369 , Ocena: 26.81, Głosów: 46, Autor: Mafej

Spółki (6)

SPÓŁKI dzielimy na:A). OSOBOWE – regulowane przepisami kodeksu cywilnego (tj. spółkę cywilną) oraz przepisami kodeksu spółek handlowych (tj. jawną partnerską i [...]

Dodano: 2009-01-05 16:59:23 , Wyświetleń: 1450 , Ocena: 28.07, Głosów: 45, Autor: majka100100

Firma

INFORMACJE O FIRMIEFormy organizacyjno-prawne spółek:-cywilna;-z o.o.;-akcyjna;-komandytowa;-komandytowo-akcyjna;-partnerska;-jawna.Zakładani [...]

Dodano: 2008-11-11 10:25:18 , Wyświetleń: 1298 , Ocena: 24.96, Głosów: 44, Autor: Mafej

Podatki (2)

Podatki są podstawową formą dochodów państwa. Są to przymusowe świadczenia pieniężne (bezzwrotne i nieodpłatne). Konstrukcja podatku opiera się na elementach techniki po [...]

Dodano: 2008-11-11 10:24:20 , Wyświetleń: 1326 , Ocena: 23.39, Głosów: 43, Autor: Mafej

BiZneS-Plan .Naprawde bardzo dobry !! Wykonany starannie wszystko gra

STRESZCZENIECelem projektu było sprawdzenie naszych umiejętności w rożnych sytuacjach. Postawionym nam zadaniem było ułożenie biznesplanu dowolnego przedsięwzięcia. N [...]

Dodano: 2008-11-24 23:38:32 , Wyświetleń: 1251 , Ocena: 27.37, Głosów: 42, Autor: Mafej

bezrobocie w polsce (1)

pracy nie napisalam sama przyznaje sie sie bez bicia nie podpisuje sie pod czyjimis dokonaniami posklejalam znalezione w sciadze i dodalam troszke od siebie a mianowicie tabele str [...]

Dodano: 2008-12-10 12:42:30 , Wyświetleń: 1388 , Ocena: 35.33, Głosów: 41, Autor: majka100100

Praca

Przyczyny bezrobocia na rynku pracy: 1. Różnice strukturalne - Różnice strukturalne występują wtedy, gdy bezrobotni poszukują pracy, a firmy chcą zatrudnić specjalistów, [...]

Dodano: 2008-12-12 16:54:07 , Wyświetleń: 1206 , Ocena: 22.05, Głosów: 41, Autor: majka100100

Wady i zalety przystąpienia do UE

Stowarzyszenie Polski ze Wspólnotami Europejskimi.a. Oficjalne stosunki dyplomatyczne Polski ze Wspólnotami Europejskimi datują się od 1988 roku b. Idea włączenia Pol [...]

Dodano: 2008-12-17 11:03:29 , Wyświetleń: 1534 , Ocena: 32.79, Głosów: 41, Autor: majka100100

Procesy integracji i globalizacji.

Integracja gospodarcza stanowi proces tworzenia więzi ekonomicznych scalających gospodarkę. W ramach gospodarek narodowych integracja polega na łączeniu się przedsiębiorstw [...]

Dodano: 2009-01-04 19:00:52 , Wyświetleń: 1167 , Ocena: 29.4, Głosów: 41, Autor: majka100100

List motywacyjny (5)

Matylda Kowalska Mieczownica, dn.14.03.03Do Dyrekcji Sklepu Monopolowe [...]

Dodano: 2008-10-21 18:07:35 , Wyświetleń: 2227 , Ocena: 48, Głosów: 40, Autor: Michalk88

Banki, państwo, giełda.

Banki- przedsiębiorstwa zajmujące się gromadzeniem pieniędzy, ich inwestowaniem, udzielaniem kredytów oraz prowadzeniem operacji finansowych.Operacje bankowe: bierne- polegaj [...]

Dodano: 2008-11-09 09:03:05 , Wyświetleń: 2167 , Ocena: 55.8, Głosów: 40, Autor: Mafej

Rola sprzedawcy w procesie sprzedaży osobistej

Wyniki pracy w firmach, stosujących sprzedaż osobistą jako narzędzie komunikacji z klientem, w dużym stopniu zależą od zatrudnionych pracowników i stopnia ich kwalifikacji [...]

Dodano: 2008-04-15 17:23:54 , Wyświetleń: 1997 , Ocena: 56.64, Głosów: 38, Autor: tom

Telemarketing jako narzędzie wspomagające sprzedaż osobistą

Pojęcie telemarketingu pojawiło się w Polsce kilka lat temu. Wraz z rozwojem polskiej gospodarki i szybko postępującą telefonizacją kraju, usługi telemarketigowe coraz bard [...]

Dodano: 2008-04-15 17:24:00 , Wyświetleń: 1863 , Ocena: 52.24, Głosów: 37, Autor: tom

Przedsiębiorczość - ściaga

1. Rynek dobr i uslug funkcjonuje dzieki procesom produkcji wymiany i konsumpcji. Sa one glownymi ogniwami procesu gosp. ktory satnowi podstawe bytu spolecznego w danym kraju i w r [...]

Dodano: 2008-10-09 12:35:10 , Wyświetleń: 2266 , Ocena: 57.97, Głosów: 36, Autor: Michalk88

Bezrobocie - pojęcie bezrobocia i jego rodzaje

Praca jest w załączniku (dokument z WORD'a), Zawiera pojęcie bezrobocia, Kto to jest bezrobotny, oraz rodzaje bezrobocia. [...]

Dodano: 2008-10-16 10:01:09 , Wyświetleń: 2066 , Ocena: 55.03, Głosów: 36, Autor: Michalk88

List motywacyjny (7)

Gdańsk, dnia 2002-11-26WIMPO sp. z o.o. ul. Stępińska 22/3000-739 Warszawadotyczy: AWO – główny księgowySzanowni Państwo! W odpowiedzi [...]

Dodano: 2008-10-19 13:38:21 , Wyświetleń: 2646 , Ocena: 60.38, Głosów: 36, Autor: Michalk88

Curriculum viatae

.......... ..........................Ul. ................................ .................................. (0......) ..... - ....... - .......Cel Zawodow [...]

Dodano: 2008-10-12 15:06:38 , Wyświetleń: 2933 , Ocena: 62.44, Głosów: 35, Autor: Michalk88

Biznes Plan (8)

Biznes plan – jest specyficznym zbiorem ustaleń opisowych, analiz i prognoz, określających cele firmy oraz zadania i sposoby postępowania zmierzające do osiągnięci [...]

Dodano: 2008-10-19 13:42:35 , Wyświetleń: 2685 , Ocena: 52.83, Głosów: 35, Autor: Michalk88

Rynek (ekonomia)

RYNEK:USŁUGI Wszelkie czynności służące do zaspokojenia potrzeb , w wyniku których nie powstają nowe dobra dzielimy na : a) Materialne-stolarz, poligraf itd.) b) Niema [...]

Dodano: 2009-01-04 19:00:53 , Wyświetleń: 1265 , Ocena: 28.72, Głosów: 35, Autor: majka100100

Obliczanie wynagrodzenia

Powszechnie używanym terminem jeśli chodzi o wynagrodzenia jest płaca brutto. Podpisując umowę o pracę pracodawca w różny spoób określa właśnie nam tą płacę. Nie jes [...]

Dodano: 2009-02-03 21:24:00 , Wyświetleń: 1208 , Ocena: 28.89, Głosów: 35, Autor: elkakida

Negocjacje (2)

Negocjacje to dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia.Negocjacje nie są ani współpracą, ani walką. Jest to połączenie zdolno [...]

Dodano: 2008-10-19 13:38:22 , Wyświetleń: 2079 , Ocena: 61.37, Głosów: 34, Autor: Michalk88

Życiorys (1)

Ż Y C I O R Y SHugo Rodriguez ul. Dzika 13 [...]

Dodano: 2008-10-19 13:42:59 , Wyświetleń: 2146 , Ocena: 65.23, Głosów: 34, Autor: Michalk88

Biznes Plan (4)

Marzanna PacholczykZdzisława ZiomekDariusz WojnackiMarian NerlingBiznes PlanKoncepcja rozwoju firmy „Alfa” I. Streszczenie menedzerskie [...]

Dodano: 2008-11-03 13:24:17 , Wyświetleń: 2576 , Ocena: 53.51, Głosów: 34, Autor: Mafej

Spółdzielnia - pojęcie, zakładanie i likwidacja.

Podstawowym aktem prawnym regulującym ustrój spółdzielni jest ustawa Prawa spółdzielczego z 1982 r. (Dz. U nr 80, poz. 210 z późniejszymi zmianami). W myśl ustawy spółdz [...]

Dodano: 2008-12-07 11:10:16 , Wyświetleń: 2678 , Ocena: 2.85, Głosów: 33, Autor: majka100100

Koncentracja przedsiębiorstw

Koncentracja przedsiębiorstw występuje wtedy, gdy partnerzy związku przedsiębiorstw tracą swą samodzielność gospodarczą na rzecz centralnego kierownictwa, któremu są pod [...]

Dodano: 2008-11-09 09:15:54 , Wyświetleń: 2102 , Ocena: 66.94, Głosów: 31, Autor: Mafej

Spółka z o.o.

Spółka z o.o. czyli spółka przedsiębiorcyDefinicja firmy Zgodnie z art. 431 KC spółka z o.o. jest przedsiębiorcą, gdyż posiada osobowość prawną i prowadzi we [...]

Dodano: 2008-11-09 09:20:43 , Wyświetleń: 1256 , Ocena: 35.81, Głosów: 31, Autor: Mafej

Istota innowacji i innowacje w ekologii.

PLAN PRACY:1.INNOWACYJNOŚĆ WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW2.POJECIE INNOWACJI, ŹRÓDŁA.3.ISTOTA, RODZAJE INNOWACJI4.INNOWACJE EKOLOGICZNE5.POLSKA A EKOLOGI [...]

Dodano: 2008-12-16 10:18:56 , Wyświetleń: 1042 , Ocena: 31.28, Głosów: 31, Autor: majka100100

Oceń formy zabezpieczeń kredytowych stosowanych w bankach. (1)

Bank zgodnie z prawem bankowym jest jednostką organizacyjną mającą osobowość prawną, której przedmiotem działalności jest gromadzenie środków pieniężnych, udzielanie [...]

Dodano: 2008-12-21 00:09:24 , Wyświetleń: 1152 , Ocena: 32.72, Głosów: 31, Autor: majka100100

Asertywność

1) Pojęcie asertywnościAsertywność – Zachowanie asertywne to umiejętność, dzięki której ludzie otwarcie wyrażają swoje myśli, preferencje, uczucia, przekonani [...]

Dodano: 2008-10-21 11:21:15 , Wyświetleń: 2108 , Ocena: 75.45, Głosów: 30, Autor: Michalk88

Typy osobowości

KLASA IC31 osóbMoją klasę ze względu na cechy charakteru można podzielić na : sangwiników, flegmatyków i choleryków.Melancholików żadnych nie zauważyłam.< [...]

Dodano: 2008-11-11 10:25:20 , Wyświetleń: 1257 , Ocena: 36.16, Głosów: 30, Autor: Mafej

Karty kredytowe

Karta kredytowa (ang. credit card) jest kartą płatniczą, pozwalającą jej posiadaczowi na dokonywanie transakcji, bez posiadania bieżących środków na koncie, na podstawie p [...]

Dodano: 2008-11-16 12:41:58 , Wyświetleń: 1322 , Ocena: 30.23, Głosów: 30, Autor: Mafej

Absolwent na rynku pracy (bezrobocie)

1. Defincija absolwenta: - osoba ktora ukonczyla: - ponadpodstawowa szkole publiczna lub nie publiczna albo szkole wyzsza. Studia podyplomowe lub doktoranckie(okres 6msc od ukoncze [...]

Dodano: 2008-12-15 23:07:24 , Wyświetleń: 1188 , Ocena: 35.87, Głosów: 30, Autor: majka100100

1 2 3 4


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?