Strona główna » Liceum » Pozostałe » Przedsiębiorczość


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Arkusz spisu z natury (tabelki w formacie Worda)

Arkusz spisu z natury (tabelki w formacie Worda) w załączniku. [...]

Dodano: 2009-04-07 16:46:19 , Wyświetleń: 1262 , Ocena: 63.26, Głosów: 18, Autor: elkakida

Wspólczesny rynek pieniężny.

1.Rynki finansowe- ich charakterystykaRynek nie oznacza terytorialnie określonego miejsca spotkań sprzedających i kupujących kapitały pieniężne, ale cały zespół insty [...]

Dodano: 2009-04-05 23:57:12 , Wyświetleń: 1232 , Ocena: 229, Głosów: 5, Autor: elkakida

Różnice między rynkiem wolnokonkurencyjnym a monopolem.

Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i oznacza „dom” i „prawo” (oikos i nomus), dosłownie „prawa domu”. Pierwszy raz [...]

Dodano: 2009-04-05 23:57:10 , Wyświetleń: 1078 , Ocena: 1025, Głosów: 0, Autor: elkakida

Podstawowe cele stosowania narzędzi polityki handlowej.

Właściwe określenie celów stosowania narzędzi polityki handlowej wymaga odpowiedniego zdefiniowania samej polityki handlowej.W najprostszym ujęciu przez politykę handlow [...]

Dodano: 2009-04-05 23:57:09 , Wyświetleń: 1087 , Ocena: 70.56, Głosów: 15, Autor: elkakida

Prywatne szkoły ekonomiczne.

WstępBroszura ta jest ogólnym informatorem na temat możliwości kształcenia w wybranych specjalnościach kierunków ekonomicznych w wyższych szkołach prywatnych na tereni [...]

Dodano: 2009-04-01 10:06:08 , Wyświetleń: 1102 , Ocena: 917, Głosów: 0, Autor: elkakida

Gospodarka Polski - przemiany strukturalne.

Po II wojnie światowej za główny czynnik rozwoju gospodarczego w Polsce uznano przemysł. W okresie powojennym to właśnie uprzemysłowienie kraju było głównym celem polityk [...]

Dodano: 2009-04-01 10:06:07 , Wyświetleń: 1077 , Ocena: 135, Głosów: 6, Autor: elkakida

Informacja o Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest państwową osobą prawną powołaną w 2001 roku w wyniku przekształcenia Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i [...]

Dodano: 2009-04-01 10:05:37 , Wyświetleń: 1041 , Ocena: 1012, Głosów: 0, Autor: elkakida

Rekrutacja kandydatów na dane stanowisko pracy.

POJĘCIE REKRUTACJIRekrutacja jest to działanie mające na celu pozyskanie grupy kandydatów, z których będzie możliwy wybór (i docelowo zatrudnienie) osoby odpowiedniej n [...]

Dodano: 2009-04-01 10:05:36 , Wyświetleń: 1162 , Ocena: 219, Głosów: 3, Autor: elkakida

Instrumenty polityki strukturalnej Unii Europejskiej

Czym są fundusze strukturalne?Fundusze strukturalne są instrumentem polityki strukturalnej Unii Europejskiej mającej na celu wspieranie wszechstronnego i harmonijnego rozwoj [...]

Dodano: 2009-04-01 10:05:34 , Wyświetleń: 989 , Ocena: 55.63, Głosów: 15, Autor: elkakida

Wypełniamy PIT-37

Wypełniamy PIT-37 Jest on znacznie prostszy od formularza PIT-36, liczy też mniej stron (trzy). A jest przeznaczony dla osób, które w 2002 r.:1) wyłącznie uzyska [...]

Dodano: 2009-04-01 10:05:33 , Wyświetleń: 1139 , Ocena: 944, Głosów: 0, Autor: elkakida

Wariant szwedzki „EKONOMII DOBROBYTU” - teoria i praktyka

Istota koncepcji „państwa dobrobytu”Welfare state to termin trudny do przetłumaczenia i wieloznaczny. Tłumaczony na język polski jako „państwo dobrobytu& [...]

Dodano: 2009-03-25 21:59:41 , Wyświetleń: 961 , Ocena: 66.36, Głosów: 10, Autor: elkakida

Notatki z wykładów.

Notatki z zarządzania finansamiPrzedsiębiorczość – polega na przygotowaniu, podejmowaniu i realizacji decyzji finansowych dotyczących efektywnego pozyskiwania, groma [...]

Dodano: 2009-03-25 21:59:38 , Wyświetleń: 1980 , Ocena: 77.64, Głosów: 10, Autor: elkakida

Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2003 roku

1.Z tytułu wydatków na obsługę kredytu mieszkaniowego-odpis od dochodu2.Remont mieszkania lub budynku-odpis od podatku3.Wydatki na remont instalacji gazowej-odpis od po [...]

Dodano: 2009-03-25 21:59:38 , Wyświetleń: 1210 , Ocena: 139.73, Głosów: 10, Autor: elkakida

Krok po kroku- czyli podejmowanie działalności gospodarczej- na prawde dobra pracka

1. WstępW przepisach prawa polskiego wyraźnie zagwarantowana jest swoboda podejmowania działalności gospodarczej. Podstawa prawna: art. 20 Konstytucji RP, zgodnie z kt [...]

Dodano: 2009-03-25 21:59:37 , Wyświetleń: 1110 , Ocena: 60.06, Głosów: 15, Autor: elkakida

Rozwój przedsiębiorczości

Dlaczego rozwój biznesu jest bezkonkurencyjną siłą napędową rozwoju technologicznego i ekonomicznego?Biznes jest działalnością nastawioną na zysk, a zysk jest motorem [...]

Dodano: 2009-03-25 21:59:37 , Wyświetleń: 1087 , Ocena: 51.95, Głosów: 20, Autor: elkakida

Etapy przygotowania kampanii promocyjnej przy wprowadzeniu produktu

MarketingPo to by realizowana strategia promocji przyniosła oczekiwany efekt i spełniła oczekiwane cele, musi być przygotowana w sposób profesjonalny, metodyczny. Budowa s [...]

Dodano: 2009-03-25 21:59:35 , Wyświetleń: 998 , Ocena: 48.65, Głosów: 16, Autor: elkakida

Być konsumentem. Podstawowe prawa i ich ochrona.

Nie jest to gotowy pisemny referat - takie informacje przedstaiwalem prowadzac lekcje nt ochrony konsumentaKonsument – spożywca; nabywca t [...]

Dodano: 2009-03-25 21:59:32 , Wyświetleń: 1046 , Ocena: 55.29, Głosów: 16, Autor: elkakida

Prawo rzeczowe - ograniczone prawo rzeczowe, użytkowanie, służebność, zastaw, własnościowe spółdzielcze prawo do likalu mieszkalnego i lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w SM, hipoteka.

PRAWO RZECZOWE Prawo rzeczowe - to jeden z działów prawa cywilnego. Termin prawo rzeczowe używany jest w dwojakim znaczeniu:-w znaczeniu przedmiotowym;-w znaczen [...]

Dodano: 2009-03-18 11:07:37 , Wyświetleń: 963 , Ocena: 174.67, Głosów: 5, Autor: elkakida

Omów obowiązki pracodawcy i pracownika w zakładzie pracy wynikające z kodexu pracy

Obowiązki pracownika i pracodawcy, to zespół norm dotyczących zasad wykonywania pracy zawartych w ogólnie obowiązujących przepisach prawa pracy jak i w wewnętrznych regulac [...]

Dodano: 2009-03-18 11:07:20 , Wyświetleń: 1105 , Ocena: 81.71, Głosów: 13, Autor: elkakida

sesja giełdy

Nowy system giełdowy WARSET (WARsaw Stock Exchange Trading System), wprowadzony w listopadzie 2000 roku radykalnie zmienił dotychczasowe zasady działania na giełdzie. Istotnym [...]

Dodano: 2009-03-18 11:07:20 , Wyświetleń: 1231 , Ocena: 50.29, Głosów: 16, Autor: elkakida

Ewidęcja kosztów układu rodzajowego

zobzcz w załączniku [...]

Dodano: 2009-03-18 11:07:18 , Wyświetleń: 1071 , Ocena: 63.41, Głosów: 16, Autor: elkakida

Charakterystyka wybranego okręgu przemysłowego

a) nazwa okręgu: OKRĘG BYDGOSKO-TORUŃSKIb) główne ośrodki przemysłowe: Bydgoszcz Toru [...]

Dodano: 2009-03-18 11:07:17 , Wyświetleń: 28880 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: elkakida

Rozwiązanie i likwidacja spółki Z. OO

Referat.Temat: Rozwiązanie i likwidacja spółki Z. OOSp. ZO.O. – Może być utworzona przez jedną lub więcej osób w każdym prawnie dopuszczalnym celu. Wspólnic [...]

Dodano: 2009-03-10 21:18:23 , Wyświetleń: 1503 , Ocena: 21.22, Głosów: 50, Autor: elkakida

Kompleksowe opracowanie strategii marketingowej oparte na konkretnym przykładzie

Projekt zapisany jest w formacie *.pdf [...]

Dodano: 2009-03-10 21:18:22 , Wyświetleń: 1113 , Ocena: 41.2, Głosów: 24, Autor: elkakida

Rola nadzoru bankowego w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy w Polsce

1. Swoistym krwioobiegiem gospodarki każdego państwa jest właściwie rozwinięty system finansowy, w którym bardzo istotną rolę spełnia sektor bankowy. Transformacja ustrojo [...]

Dodano: 2009-03-10 21:16:54 , Wyświetleń: 1156 , Ocena: 95.36, Głosów: 10, Autor: elkakida

Patologiczne zjawiska w miejscu pracy

W stosunkach między pracownikami występują zjawiska negatywne. Do najgroźniejszych należy mobbing i molestowanie seksualne. Te zjawiska są niezgodne z obowiązującymi w Polc [...]

Dodano: 2009-03-09 21:33:20 , Wyświetleń: 1142 , Ocena: 59.38, Głosów: 15, Autor: elkakida

Formy organizacyjno prawne podmiotów gospodarczych

Ze względu na swe funkcje społeczne i gospodarcze państwo nie może pozostać obojętne na organizację działalności gospodarczej. Może ona bowiem prowadzić do naruszenia d [...]

Dodano: 2009-03-07 23:11:28 , Wyświetleń: 1171 , Ocena: 76.09, Głosów: 10, Autor: elkakida

Przyszłość gospodarki światowej.

Jak gospodarka światowa będzie wyglądała za 20, 50, 100 czy nawet za 1000 lat tego nikt nie wie. Może całkowicie się załamać. Cofnąć się do czasów prehistorycznych, ki [...]

Dodano: 2009-03-07 23:11:26 , Wyświetleń: 2235 , Ocena: 132.92, Głosów: 11, Autor: elkakida

Zasady sprawnego działania

Prakseologia jest nauka o sprawności działania. Zwana jest również „nauką o dobrej robocie” , a określenie to pochodzi z dzieła polskiego uczonego Tadeusza Kotar [...]

Dodano: 2009-03-07 11:28:16 , Wyświetleń: 1302 , Ocena: 64.76, Głosów: 20, Autor: elkakida

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna czyli rozmowa wstępna to pierwsze spotkanie kandydata do pracy z potencjalnym pracodawcą. W czasie tego spotkania jego uczestnicy poznają się wzajemnie i [...]

Dodano: 2009-03-07 11:26:46 , Wyświetleń: 1106 , Ocena: 32.81, Głosów: 26, Autor: elkakida

Poszukiwanie pracy

Dane statystyczne wykazują, że we wszystkich rozwijających się krajach występuje problem bezrobocia, różny jest jedynie jego poziom.Bezrobocie jest zjawiskiem, które po [...]

Dodano: 2009-03-07 11:26:44 , Wyświetleń: 1249 , Ocena: 35.52, Głosów: 26, Autor: elkakida

Biznes Plan (15)

BIURO TURYSTYCZNE „CHICAGO”Spółka jawna.Planowane otwarcie na III kwartał 2004 roku.Założyciele : Maksimczyk Krzysztof Czekała Marcin [...]

Dodano: 2009-02-10 12:42:56 , Wyświetleń: 1345 , Ocena: 30.97, Głosów: 29, Autor: elkakida

Polityka handlowa. Pojęcie zasady i instrumenty. Zmiany w świetle postanowień rundy urugwajskiej GATT/WTO.

Przez zagraniczną politykę handlową rozumiemy działalność państwa w zakresie obrotu zagranicznego. Ma ona na celu bądź osiągnięcie określonych efektów w zakresie obrot [...]

Dodano: 2009-02-10 12:41:01 , Wyświetleń: 1237 , Ocena: 56, Głosów: 16, Autor: elkakida

Prezentacja Państw Uni europejskiej - Dania

HistoriaZjednoczone państwo duńskie powstało w X w. i do XVII w. pozostawało znaczącą potęgą w Europie Północnej. Wskutek długotrwałych wojen ze Szwecją, prowadzon [...]

Dodano: 2009-02-10 12:21:11 , Wyświetleń: 871 , Ocena: 32.33, Głosów: 20, Autor: elkakida

Unia walutowa

Geneza i historia euroW dniu 1 stycznia 1999 r. na obszarze 11 spośród 15 krajów Unii Europejskiej zaczęła funkcjonować unia walutowa. Jest ona ostatnim etapem integracji [...]

Dodano: 2009-02-10 12:21:09 , Wyświetleń: 1496 , Ocena: 140.5, Głosów: 5, Autor: elkakida

Outsourcing

Definicja outsourcinguOutsourcing wywodzi się od dwóch słów angielskich: outside -zewnętrzny i recourse –zasoby, zapasy, środki. Outsourcing oznacza przekazanie [...]

Dodano: 2009-02-07 22:12:13 , Wyświetleń: 1725 , Ocena: 47.84, Głosów: 18, Autor: elkakida

Biznes plan (14)

Spis treści:Wstęp. Opis projektu. Forma prawna.Koszty poc [...]

Dodano: 2009-02-03 21:28:54 , Wyświetleń: 1481 , Ocena: 88.62, Głosów: 12, Autor: elkakida

Obliczanie wynagrodzenia

Powszechnie używanym terminem jeśli chodzi o wynagrodzenia jest płaca brutto. Podpisując umowę o pracę pracodawca w różny spoób określa właśnie nam tą płacę. Nie jes [...]

Dodano: 2009-02-03 21:24:00 , Wyświetleń: 1208 , Ocena: 28.89, Głosów: 35, Autor: elkakida

Usługi bankowe

Jest to praca zaliczeniowa na temat usług bankowych w Polsce i na świecie!!!!Pełna wersja w załącznikuPUNKT I ___________________________________________________ [...]

Dodano: 2009-01-18 19:46:16 , Wyświetleń: 1792 , Ocena: 209.29, Głosów: 6, Autor: elkakida

Private banking

PUNKT I ISTOTA PRIVATE BANKINGOferta private banking to integralna część oferty nowoczesnego, międzynarodowego rynku bankowego. Jest ona stale doskonalona przez banki u [...]

Dodano: 2009-01-18 19:46:12 , Wyświetleń: 1167 , Ocena: 161.5, Głosów: 5, Autor: elkakida

Instytucje Unii Europejskiej (5)

Rada EuropejskaRada Europejska powstała 10 grudnia 1974 roku. Rada Europejska składa się z przedstawicieli rządów państw członkowskich. Spotkania Rady odbywają się co [...]

Dodano: 2009-01-18 19:44:48 , Wyświetleń: 1004 , Ocena: 38.38, Głosów: 25, Autor: elkakida

Umowa handlowa - kontrakt

Tarnobrzeg 29 II 2003 r.Dostawca:Odbiorca:Heniek Burczyzbrzucha sp. bez o.Komenda Powiatowa Policjiul. Wieśniacka 00w Tarnobrzegu 10-100 Dziury szlacheckieul. Sien [...]

Dodano: 2009-01-11 12:37:29 , Wyświetleń: 1116 , Ocena: 33.73, Głosów: 25, Autor: elkakida

Spółka akcyjna (2)

Spółka akcyjna należy do grupy handlowej z charakterem kapitałowym. Cechą istotną spółki akcyjnej stanowi jej charakter osoby prawnej. Ze względu więc na cały obrót pra [...]

Dodano: 2009-01-11 12:37:28 , Wyświetleń: 3585 , Ocena: 451, Głosów: 0, Autor: elkakida

Cena, wskażni rentowności i wynik finansowy

Przez cenę rozumie się wartość towaru lub usługi wyrażoną w pieniądzu, którą kupujący płaci sprzedawcy za określony towar lub usługę.Kryteria podziału cen - [...]

Dodano: 2009-01-11 12:37:27 , Wyświetleń: 1057 , Ocena: 37.5, Głosów: 25, Autor: elkakida

Biznes plan (13)

PROJEKTZarządzanie innowacyjne:Analiza zakładu pogrzebowego„Charon”SPIS TREŚCI I. Podstawowe informacje o firmie II. Charakterystyka firmy.

Dodano: 2009-01-11 12:37:26 , Wyświetleń: 1374 , Ocena: 65.81, Głosów: 15, Autor: elkakida

Banki

I)Funkcje Banku Centralnego:1. Bank banków – kreuje stopy procentowe,2. Obsługuje dług państwowy – pożyczkodawca dla państwa,3. Centralizuje płynne r [...]

Dodano: 2009-01-08 21:48:05 , Wyświetleń: 1313 , Ocena: 21.4, Głosów: 47, Autor: elkakida

Biznes plan (12)

Istota biznes planu Biznes planem nazywamy inaczej plan gospodarczy, plan przedsięwzięć.Jest dokumentem określającym postęp przedsiębiorstwa w pewnym okresie czasu, [...]

Dodano: 2009-01-06 18:43:58 , Wyświetleń: 1540 , Ocena: 37.39, Głosów: 30, Autor: majka100100

Ewolucje teorii zarządzania i organizacji

Aby móc opisać ewolucje teorii organizacji i zarządzania należy najpierw wyjaśnić, co oznaczają podstawowe pojęcia związane z tym problemem: Zarządzanie to szczególn [...]

Dodano: 2009-01-05 17:01:51 , Wyświetleń: 1071 , Ocena: 49.56, Głosów: 17, Autor: majka100100

Spółki (6)

SPÓŁKI dzielimy na:A). OSOBOWE – regulowane przepisami kodeksu cywilnego (tj. spółkę cywilną) oraz przepisami kodeksu spółek handlowych (tj. jawną partnerską i [...]

Dodano: 2009-01-05 16:59:23 , Wyświetleń: 1450 , Ocena: 28.07, Głosów: 45, Autor: majka100100

Biznes plan biuro turystyczne RELAX - praca w załączniku

BIURO TURYSTYCZNE „RELAX” sp. z o. o. Baranek WaldemarGrzelak TomaszJóskowiak MagdalenaJózefiak DorotaMałecka KarolinaSzymanowska Anna [...]

Dodano: 2009-01-04 19:23:18 , Wyświetleń: 1322 , Ocena: 42.84, Głosów: 24, Autor: majka100100

1 2 3 4


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?