Strona główna » Liceum » Pozostałe » Przedsiębiorczość


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Omów obowiązki pracodawcy i pracownika w zakładzie pracy wynikające z kodexu pracy

Obowiązki pracownika i pracodawcy, to zespół norm dotyczących zasad wykonywania pracy zawartych w ogólnie obowiązujących przepisach prawa pracy jak i w wewnętrznych regulac [...]

Dodano: 2009-03-18 11:07:20 , Wyświetleń: 1105 , Ocena: 81.71, Głosów: 13, Autor: elkakida

sesja giełdy

Nowy system giełdowy WARSET (WARsaw Stock Exchange Trading System), wprowadzony w listopadzie 2000 roku radykalnie zmienił dotychczasowe zasady działania na giełdzie. Istotnym [...]

Dodano: 2009-03-18 11:07:20 , Wyświetleń: 1231 , Ocena: 50.29, Głosów: 16, Autor: elkakida

Prawo rzeczowe - ograniczone prawo rzeczowe, użytkowanie, służebność, zastaw, własnościowe spółdzielcze prawo do likalu mieszkalnego i lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w SM, hipoteka.

PRAWO RZECZOWE Prawo rzeczowe - to jeden z działów prawa cywilnego. Termin prawo rzeczowe używany jest w dwojakim znaczeniu:-w znaczeniu przedmiotowym;-w znaczen [...]

Dodano: 2009-03-18 11:07:37 , Wyświetleń: 963 , Ocena: 174.67, Głosów: 5, Autor: elkakida

Być konsumentem. Podstawowe prawa i ich ochrona.

Nie jest to gotowy pisemny referat - takie informacje przedstaiwalem prowadzac lekcje nt ochrony konsumentaKonsument – spożywca; nabywca t [...]

Dodano: 2009-03-25 21:59:32 , Wyświetleń: 1046 , Ocena: 55.29, Głosów: 16, Autor: elkakida

Etapy przygotowania kampanii promocyjnej przy wprowadzeniu produktu

MarketingPo to by realizowana strategia promocji przyniosła oczekiwany efekt i spełniła oczekiwane cele, musi być przygotowana w sposób profesjonalny, metodyczny. Budowa s [...]

Dodano: 2009-03-25 21:59:35 , Wyświetleń: 998 , Ocena: 48.65, Głosów: 16, Autor: elkakida

Krok po kroku- czyli podejmowanie działalności gospodarczej- na prawde dobra pracka

1. WstępW przepisach prawa polskiego wyraźnie zagwarantowana jest swoboda podejmowania działalności gospodarczej. Podstawa prawna: art. 20 Konstytucji RP, zgodnie z kt [...]

Dodano: 2009-03-25 21:59:37 , Wyświetleń: 1110 , Ocena: 60.06, Głosów: 15, Autor: elkakida

Rozwój przedsiębiorczości

Dlaczego rozwój biznesu jest bezkonkurencyjną siłą napędową rozwoju technologicznego i ekonomicznego?Biznes jest działalnością nastawioną na zysk, a zysk jest motorem [...]

Dodano: 2009-03-25 21:59:37 , Wyświetleń: 1087 , Ocena: 51.95, Głosów: 20, Autor: elkakida

Notatki z wykładów.

Notatki z zarządzania finansamiPrzedsiębiorczość – polega na przygotowaniu, podejmowaniu i realizacji decyzji finansowych dotyczących efektywnego pozyskiwania, groma [...]

Dodano: 2009-03-25 21:59:38 , Wyświetleń: 1980 , Ocena: 77.64, Głosów: 10, Autor: elkakida

Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2003 roku

1.Z tytułu wydatków na obsługę kredytu mieszkaniowego-odpis od dochodu2.Remont mieszkania lub budynku-odpis od podatku3.Wydatki na remont instalacji gazowej-odpis od po [...]

Dodano: 2009-03-25 21:59:38 , Wyświetleń: 1210 , Ocena: 139.73, Głosów: 10, Autor: elkakida

Wariant szwedzki „EKONOMII DOBROBYTU” - teoria i praktyka

Istota koncepcji „państwa dobrobytu”Welfare state to termin trudny do przetłumaczenia i wieloznaczny. Tłumaczony na język polski jako „państwo dobrobytu& [...]

Dodano: 2009-03-25 21:59:41 , Wyświetleń: 961 , Ocena: 66.36, Głosów: 10, Autor: elkakida

Wypełniamy PIT-37

Wypełniamy PIT-37 Jest on znacznie prostszy od formularza PIT-36, liczy też mniej stron (trzy). A jest przeznaczony dla osób, które w 2002 r.:1) wyłącznie uzyska [...]

Dodano: 2009-04-01 10:05:33 , Wyświetleń: 1139 , Ocena: 944, Głosów: 0, Autor: elkakida

Instrumenty polityki strukturalnej Unii Europejskiej

Czym są fundusze strukturalne?Fundusze strukturalne są instrumentem polityki strukturalnej Unii Europejskiej mającej na celu wspieranie wszechstronnego i harmonijnego rozwoj [...]

Dodano: 2009-04-01 10:05:34 , Wyświetleń: 989 , Ocena: 55.63, Głosów: 15, Autor: elkakida

Rekrutacja kandydatów na dane stanowisko pracy.

POJĘCIE REKRUTACJIRekrutacja jest to działanie mające na celu pozyskanie grupy kandydatów, z których będzie możliwy wybór (i docelowo zatrudnienie) osoby odpowiedniej n [...]

Dodano: 2009-04-01 10:05:36 , Wyświetleń: 1162 , Ocena: 219, Głosów: 3, Autor: elkakida

Informacja o Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest państwową osobą prawną powołaną w 2001 roku w wyniku przekształcenia Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i [...]

Dodano: 2009-04-01 10:05:37 , Wyświetleń: 1041 , Ocena: 1012, Głosów: 0, Autor: elkakida

Gospodarka Polski - przemiany strukturalne.

Po II wojnie światowej za główny czynnik rozwoju gospodarczego w Polsce uznano przemysł. W okresie powojennym to właśnie uprzemysłowienie kraju było głównym celem polityk [...]

Dodano: 2009-04-01 10:06:07 , Wyświetleń: 1077 , Ocena: 135, Głosów: 6, Autor: elkakida

Prywatne szkoły ekonomiczne.

WstępBroszura ta jest ogólnym informatorem na temat możliwości kształcenia w wybranych specjalnościach kierunków ekonomicznych w wyższych szkołach prywatnych na tereni [...]

Dodano: 2009-04-01 10:06:08 , Wyświetleń: 1102 , Ocena: 917, Głosów: 0, Autor: elkakida

Podstawowe cele stosowania narzędzi polityki handlowej.

Właściwe określenie celów stosowania narzędzi polityki handlowej wymaga odpowiedniego zdefiniowania samej polityki handlowej.W najprostszym ujęciu przez politykę handlow [...]

Dodano: 2009-04-05 23:57:09 , Wyświetleń: 1087 , Ocena: 70.56, Głosów: 15, Autor: elkakida

Różnice między rynkiem wolnokonkurencyjnym a monopolem.

Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i oznacza „dom” i „prawo” (oikos i nomus), dosłownie „prawa domu”. Pierwszy raz [...]

Dodano: 2009-04-05 23:57:10 , Wyświetleń: 1078 , Ocena: 1025, Głosów: 0, Autor: elkakida

Wspólczesny rynek pieniężny.

1.Rynki finansowe- ich charakterystykaRynek nie oznacza terytorialnie określonego miejsca spotkań sprzedających i kupujących kapitały pieniężne, ale cały zespół insty [...]

Dodano: 2009-04-05 23:57:12 , Wyświetleń: 1232 , Ocena: 229, Głosów: 5, Autor: elkakida

Arkusz spisu z natury (tabelki w formacie Worda)

Arkusz spisu z natury (tabelki w formacie Worda) w załączniku. [...]

Dodano: 2009-04-07 16:46:19 , Wyświetleń: 1262 , Ocena: 63.26, Głosów: 18, Autor: elkakida

1 2 3 4


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?