Strona główna » Liceum » Pozostałe » Przedsiębiorczość


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

DAEWOO - FSO Motor

DAEWOO - FSO Motor28 marca 1996 roku, przed bramą Fabryki Samochodów Osobowych - firmy z 45-letnią tradycją, która jako pierwsza w Polsce rozpoczęła seryjną produkcję [...]

Dodano: 2008-12-18 18:17:52 , Wyświetleń: 1074 , Ocena: 134.17, Głosów: 5, Autor: majka100100

Rozwiązywanie konfliktów

Wszędzie tam, gdzie ludzie wchodzą ze sobą w interakcje społeczne, spotykają się ze sobą różne postawy, poglądy, wartości i wzorce osobowe. Gdy są one mocno zróżnicow [...]

Dodano: 2008-12-19 23:47:50 , Wyświetleń: 2103 , Ocena: 40.31, Głosów: 25, Autor: majka100100

Systemy finansowe w Polsce

System finansowy: gospodarka rynkowa opiera się na pieniądzach a system finansowy umożliwia ich przepływ między uczestnikami gospodarki, składniki: instrumenty finansowe [czy [...]

Dodano: 2008-12-19 23:47:51 , Wyświetleń: 1200 , Ocena: 70.44, Głosów: 15, Autor: majka100100

Przedsiębiorstwa, spółdzielnie- rodzaje i cechy

Przedsiebiorstwo panstwowe to jednostka gosp utworzona przez upowazniony do tego organ administracji panstwowej (ministerstwo, wojewoda)Cechy przedsiebiorstwa (odrebnosci)- [...]

Dodano: 2008-12-19 23:47:52 , Wyświetleń: 1081 , Ocena: 31.79, Głosów: 28, Autor: majka100100

budżet rodzinny - excel

wszystko jest w tablece excela. [...]

Dodano: 2008-12-19 23:47:53 , Wyświetleń: 2026 , Ocena: 39.5, Głosów: 27, Autor: majka100100

Bezrobocie (4)

BEZROBOCIE stanowi jeden z najtrudniejszych problemów społeczno-gospodarczych. Jest od dawna przedmiotem zainteresowania socjologów i psychologów, ponieważ ze względu na swoj [...]

Dodano: 2008-12-21 00:09:23 , Wyświetleń: 1242 , Ocena: 39.93, Głosów: 27, Autor: majka100100

Oceń formy zabezpieczeń kredytowych stosowanych w bankach. (1)

Bank zgodnie z prawem bankowym jest jednostką organizacyjną mającą osobowość prawną, której przedmiotem działalności jest gromadzenie środków pieniężnych, udzielanie [...]

Dodano: 2008-12-21 00:09:24 , Wyświetleń: 1152 , Ocena: 32.72, Głosów: 31, Autor: majka100100

Bezrobocie (10)

BEZROBOCIE stanowi jeden z najtrudniejszych problemów społeczno-gospodarczych. Jest od dawna przedmiotem zainteresowania socjologów i psychologów, ponieważ ze względu na swoj [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:09 , Wyświetleń: 1178 , Ocena: 51.81, Głosów: 20, Autor: majka100100

Oceń formy zabezpieczeń kredytowych stosowanych w bankach. (2)

Bank zgodnie z prawem bankowym jest jednostką organizacyjną mającą osobowość prawną, której przedmiotem działalności jest gromadzenie środków pieniężnych, udzielanie [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:10 , Wyświetleń: 1190 , Ocena: 569, Głosów: 0, Autor: majka100100

Oceń formy zabezpieczeń kredytowych stosowanych w bankach. (3)

Bank zgodnie z prawem bankowym jest jednostką organizacyjną mającą osobowość prawną, której przedmiotem działalności jest gromadzenie środków pieniężnych, udzielanie [...]

Dodano: 2008-12-29 18:05:49 , Wyświetleń: 1184 , Ocena: 636, Głosów: 0, Autor: majka100100

Polska w organizacjach międzynarodowych (2)

Monika Halątka kl.IVd1.NATONorth Atlantic Treaty Organization, Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego, Pakt Północnoatlantycki, sojusz polityczno-wojskowy państw Eur [...]

Dodano: 2008-12-31 11:31:25 , Wyświetleń: 3383 , Ocena: 594, Głosów: 0, Autor: majka100100

Katalog używek - alkohole, wyroby tytoniowe, narkotyki

1.ALKOHOLOpis: Podstawą wszystkich napojów alkoholowych jest alkohol etylowy, czyli etanol, o wzorze C2H5OH. Jest to związek organiczny, łatwo palny; bezbarwna ciecz, otrz [...]

Dodano: 2009-01-04 19:00:45 , Wyświetleń: 4230 , Ocena: 49, Głosów: 25, Autor: majka100100

Komunikacja interpersonalna

Proces komunikacji przebiega między nadawcą a odbiorcą i polega na transformacji i zrozumieniu treści komunikatu. O efektywnej komunikacji można mówić wtedy, gdy treść wyp [...]

Dodano: 2009-01-04 19:00:46 , Wyświetleń: 3158 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: majka100100

List motywacjny

Otwock, 16 kwietnia 2004 r.Johny Beul.Krasika 1505-692 OtwockTel. +48695456547Sklep zoologiczny "Doggy" ul.Kloca 906-321 OtwockList motywacjnySz [...]

Dodano: 2009-01-04 19:00:47 , Wyświetleń: 1234 , Ocena: 35.81, Głosów: 30, Autor: majka100100

List motywacyjny -manager

Ostrów Wielkopolski, dnia 2004-04-26Geant Polska sp. z o.o.-Dyrekcja Eksploatacji ul. Puławska 42702-801 Warszawadotyczy: Manager Junior nr ref.: CRJ 2004 [...]

Dodano: 2009-01-04 19:00:47 , Wyświetleń: 1254 , Ocena: 36.13, Głosów: 30, Autor: majka100100

Makroekonomia - skrót

Jest to zbiór najważniajszych wiadomości z makroekonomii (kurs podstawowy) - bardzo przydatny do kolokwium.Skrót z makroekonomii. (na podstawie „System rynkowy” [...]

Dodano: 2009-01-04 19:00:49 , Wyświetleń: 1178 , Ocena: 31.9, Głosów: 29, Autor: majka100100

Podstawy zarządzania (2)

Jest to zbiór najważniejszych wiadomości z podstaw zarządzania. Dobry do powtórki przed egzaminami, kolokwium.Skrót z podstaw zarządzania!!!Podstawowe role kierownic [...]

Dodano: 2009-01-04 19:00:51 , Wyświetleń: 2133 , Ocena: 20.69, Głosów: 25, Autor: majka100100

Procesy integracji i globalizacji.

Integracja gospodarcza stanowi proces tworzenia więzi ekonomicznych scalających gospodarkę. W ramach gospodarek narodowych integracja polega na łączeniu się przedsiębiorstw [...]

Dodano: 2009-01-04 19:00:52 , Wyświetleń: 1167 , Ocena: 29.4, Głosów: 41, Autor: majka100100

Rynek (ekonomia)

RYNEK:USŁUGI Wszelkie czynności służące do zaspokojenia potrzeb , w wyniku których nie powstają nowe dobra dzielimy na : a) Materialne-stolarz, poligraf itd.) b) Niema [...]

Dodano: 2009-01-04 19:00:53 , Wyświetleń: 1265 , Ocena: 28.72, Głosów: 35, Autor: majka100100

Bizes Plan biura podróży.

BIURO TURYSTYCZNE „RELAX” sp. z o. o. Baranek WaldemarGrzelak Tomasz Jóskowiak Magdalena [...]

Dodano: 2009-01-04 19:22:59 , Wyświetleń: 1107 , Ocena: 35.61, Głosów: 22, Autor: majka100100

Biznes plan biuro turystyczne RELAX - praca w załączniku

BIURO TURYSTYCZNE „RELAX” sp. z o. o. Baranek WaldemarGrzelak TomaszJóskowiak MagdalenaJózefiak DorotaMałecka KarolinaSzymanowska Anna [...]

Dodano: 2009-01-04 19:23:18 , Wyświetleń: 1322 , Ocena: 42.84, Głosów: 24, Autor: majka100100

Spółki (6)

SPÓŁKI dzielimy na:A). OSOBOWE – regulowane przepisami kodeksu cywilnego (tj. spółkę cywilną) oraz przepisami kodeksu spółek handlowych (tj. jawną partnerską i [...]

Dodano: 2009-01-05 16:59:23 , Wyświetleń: 1450 , Ocena: 28.07, Głosów: 45, Autor: majka100100

Ewolucje teorii zarządzania i organizacji

Aby móc opisać ewolucje teorii organizacji i zarządzania należy najpierw wyjaśnić, co oznaczają podstawowe pojęcia związane z tym problemem: Zarządzanie to szczególn [...]

Dodano: 2009-01-05 17:01:51 , Wyświetleń: 1071 , Ocena: 49.56, Głosów: 17, Autor: majka100100

Biznes plan (12)

Istota biznes planu Biznes planem nazywamy inaczej plan gospodarczy, plan przedsięwzięć.Jest dokumentem określającym postęp przedsiębiorstwa w pewnym okresie czasu, [...]

Dodano: 2009-01-06 18:43:58 , Wyświetleń: 1540 , Ocena: 37.39, Głosów: 30, Autor: majka100100

Banki

I)Funkcje Banku Centralnego:1. Bank banków – kreuje stopy procentowe,2. Obsługuje dług państwowy – pożyczkodawca dla państwa,3. Centralizuje płynne r [...]

Dodano: 2009-01-08 21:48:05 , Wyświetleń: 1313 , Ocena: 21.4, Głosów: 47, Autor: elkakida

Biznes plan (13)

PROJEKTZarządzanie innowacyjne:Analiza zakładu pogrzebowego„Charon”SPIS TREŚCI I. Podstawowe informacje o firmie II. Charakterystyka firmy.

Dodano: 2009-01-11 12:37:26 , Wyświetleń: 1374 , Ocena: 65.81, Głosów: 15, Autor: elkakida

Cena, wskażni rentowności i wynik finansowy

Przez cenę rozumie się wartość towaru lub usługi wyrażoną w pieniądzu, którą kupujący płaci sprzedawcy za określony towar lub usługę.Kryteria podziału cen - [...]

Dodano: 2009-01-11 12:37:27 , Wyświetleń: 1057 , Ocena: 37.5, Głosów: 25, Autor: elkakida

Spółka akcyjna (2)

Spółka akcyjna należy do grupy handlowej z charakterem kapitałowym. Cechą istotną spółki akcyjnej stanowi jej charakter osoby prawnej. Ze względu więc na cały obrót pra [...]

Dodano: 2009-01-11 12:37:28 , Wyświetleń: 3585 , Ocena: 451, Głosów: 0, Autor: elkakida

Umowa handlowa - kontrakt

Tarnobrzeg 29 II 2003 r.Dostawca:Odbiorca:Heniek Burczyzbrzucha sp. bez o.Komenda Powiatowa Policjiul. Wieśniacka 00w Tarnobrzegu 10-100 Dziury szlacheckieul. Sien [...]

Dodano: 2009-01-11 12:37:29 , Wyświetleń: 1116 , Ocena: 33.73, Głosów: 25, Autor: elkakida

Instytucje Unii Europejskiej (5)

Rada EuropejskaRada Europejska powstała 10 grudnia 1974 roku. Rada Europejska składa się z przedstawicieli rządów państw członkowskich. Spotkania Rady odbywają się co [...]

Dodano: 2009-01-18 19:44:48 , Wyświetleń: 1004 , Ocena: 38.38, Głosów: 25, Autor: elkakida

Private banking

PUNKT I ISTOTA PRIVATE BANKINGOferta private banking to integralna część oferty nowoczesnego, międzynarodowego rynku bankowego. Jest ona stale doskonalona przez banki u [...]

Dodano: 2009-01-18 19:46:12 , Wyświetleń: 1167 , Ocena: 161.5, Głosów: 5, Autor: elkakida

Usługi bankowe

Jest to praca zaliczeniowa na temat usług bankowych w Polsce i na świecie!!!!Pełna wersja w załącznikuPUNKT I ___________________________________________________ [...]

Dodano: 2009-01-18 19:46:16 , Wyświetleń: 1792 , Ocena: 209.29, Głosów: 6, Autor: elkakida

Obliczanie wynagrodzenia

Powszechnie używanym terminem jeśli chodzi o wynagrodzenia jest płaca brutto. Podpisując umowę o pracę pracodawca w różny spoób określa właśnie nam tą płacę. Nie jes [...]

Dodano: 2009-02-03 21:24:00 , Wyświetleń: 1208 , Ocena: 28.89, Głosów: 35, Autor: elkakida

Biznes plan (14)

Spis treści:Wstęp. Opis projektu. Forma prawna.Koszty poc [...]

Dodano: 2009-02-03 21:28:54 , Wyświetleń: 1481 , Ocena: 88.62, Głosów: 12, Autor: elkakida

Outsourcing

Definicja outsourcinguOutsourcing wywodzi się od dwóch słów angielskich: outside -zewnętrzny i recourse –zasoby, zapasy, środki. Outsourcing oznacza przekazanie [...]

Dodano: 2009-02-07 22:12:13 , Wyświetleń: 1725 , Ocena: 47.84, Głosów: 18, Autor: elkakida

Unia walutowa

Geneza i historia euroW dniu 1 stycznia 1999 r. na obszarze 11 spośród 15 krajów Unii Europejskiej zaczęła funkcjonować unia walutowa. Jest ona ostatnim etapem integracji [...]

Dodano: 2009-02-10 12:21:09 , Wyświetleń: 1496 , Ocena: 140.5, Głosów: 5, Autor: elkakida

Prezentacja Państw Uni europejskiej - Dania

HistoriaZjednoczone państwo duńskie powstało w X w. i do XVII w. pozostawało znaczącą potęgą w Europie Północnej. Wskutek długotrwałych wojen ze Szwecją, prowadzon [...]

Dodano: 2009-02-10 12:21:11 , Wyświetleń: 871 , Ocena: 32.33, Głosów: 20, Autor: elkakida

Polityka handlowa. Pojęcie zasady i instrumenty. Zmiany w świetle postanowień rundy urugwajskiej GATT/WTO.

Przez zagraniczną politykę handlową rozumiemy działalność państwa w zakresie obrotu zagranicznego. Ma ona na celu bądź osiągnięcie określonych efektów w zakresie obrot [...]

Dodano: 2009-02-10 12:41:01 , Wyświetleń: 1237 , Ocena: 56, Głosów: 16, Autor: elkakida

Biznes Plan (15)

BIURO TURYSTYCZNE „CHICAGO”Spółka jawna.Planowane otwarcie na III kwartał 2004 roku.Założyciele : Maksimczyk Krzysztof Czekała Marcin [...]

Dodano: 2009-02-10 12:42:56 , Wyświetleń: 1345 , Ocena: 30.97, Głosów: 29, Autor: elkakida

Poszukiwanie pracy

Dane statystyczne wykazują, że we wszystkich rozwijających się krajach występuje problem bezrobocia, różny jest jedynie jego poziom.Bezrobocie jest zjawiskiem, które po [...]

Dodano: 2009-03-07 11:26:44 , Wyświetleń: 1249 , Ocena: 35.52, Głosów: 26, Autor: elkakida

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna czyli rozmowa wstępna to pierwsze spotkanie kandydata do pracy z potencjalnym pracodawcą. W czasie tego spotkania jego uczestnicy poznają się wzajemnie i [...]

Dodano: 2009-03-07 11:26:46 , Wyświetleń: 1106 , Ocena: 32.81, Głosów: 26, Autor: elkakida

Zasady sprawnego działania

Prakseologia jest nauka o sprawności działania. Zwana jest również „nauką o dobrej robocie” , a określenie to pochodzi z dzieła polskiego uczonego Tadeusza Kotar [...]

Dodano: 2009-03-07 11:28:16 , Wyświetleń: 1302 , Ocena: 64.76, Głosów: 20, Autor: elkakida

Przyszłość gospodarki światowej.

Jak gospodarka światowa będzie wyglądała za 20, 50, 100 czy nawet za 1000 lat tego nikt nie wie. Może całkowicie się załamać. Cofnąć się do czasów prehistorycznych, ki [...]

Dodano: 2009-03-07 23:11:26 , Wyświetleń: 2235 , Ocena: 132.92, Głosów: 11, Autor: elkakida

Formy organizacyjno prawne podmiotów gospodarczych

Ze względu na swe funkcje społeczne i gospodarcze państwo nie może pozostać obojętne na organizację działalności gospodarczej. Może ona bowiem prowadzić do naruszenia d [...]

Dodano: 2009-03-07 23:11:28 , Wyświetleń: 1171 , Ocena: 76.09, Głosów: 10, Autor: elkakida

Patologiczne zjawiska w miejscu pracy

W stosunkach między pracownikami występują zjawiska negatywne. Do najgroźniejszych należy mobbing i molestowanie seksualne. Te zjawiska są niezgodne z obowiązującymi w Polc [...]

Dodano: 2009-03-09 21:33:20 , Wyświetleń: 1142 , Ocena: 59.38, Głosów: 15, Autor: elkakida

Rola nadzoru bankowego w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy w Polsce

1. Swoistym krwioobiegiem gospodarki każdego państwa jest właściwie rozwinięty system finansowy, w którym bardzo istotną rolę spełnia sektor bankowy. Transformacja ustrojo [...]

Dodano: 2009-03-10 21:16:54 , Wyświetleń: 1156 , Ocena: 95.36, Głosów: 10, Autor: elkakida

Kompleksowe opracowanie strategii marketingowej oparte na konkretnym przykładzie

Projekt zapisany jest w formacie *.pdf [...]

Dodano: 2009-03-10 21:18:22 , Wyświetleń: 1113 , Ocena: 41.2, Głosów: 24, Autor: elkakida

Rozwiązanie i likwidacja spółki Z. OO

Referat.Temat: Rozwiązanie i likwidacja spółki Z. OOSp. ZO.O. – Może być utworzona przez jedną lub więcej osób w każdym prawnie dopuszczalnym celu. Wspólnic [...]

Dodano: 2009-03-10 21:18:23 , Wyświetleń: 1503 , Ocena: 21.22, Głosów: 50, Autor: elkakida

Charakterystyka wybranego okręgu przemysłowego

a) nazwa okręgu: OKRĘG BYDGOSKO-TORUŃSKIb) główne ośrodki przemysłowe: Bydgoszcz Toru [...]

Dodano: 2009-03-18 11:07:17 , Wyświetleń: 28880 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: elkakida

Ewidęcja kosztów układu rodzajowego

zobzcz w załączniku [...]

Dodano: 2009-03-18 11:07:18 , Wyświetleń: 1071 , Ocena: 63.41, Głosów: 16, Autor: elkakida

1 2 3 4


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?