Strona główna » Liceum » Pozostałe » Przedsiębiorczość


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Agencje reklamowe i marketingowe

Marketing to nowoczesny styl myślenia ekonomicznego o sposobie prowadzenia rynkowej działalności gospodarczej.We współczesnym biznesie znajomość marketingu stała się klucz [...]

Dodano: 2008-02-10 18:14:13 , Wyświetleń: 2486 , Ocena: 17.38, Głosów: 158, Autor: ew.la

Spółki (4)

Spółka cywilnaMoże być wykorzystywana jako forma prawna zarówno w celu prowadzenia wspólnej działalności, jak i do przeprowadzenia jednej wspólnej akcji przez wspóln [...]

Dodano: 2008-02-16 12:49:38 , Wyświetleń: 3533 , Ocena: 9.05, Głosów: 317, Autor: ew.la

Zasady działania i tworzenia spółek kapitałowych Sp. z o.o. oraz S.A.

W obowiązującym prawie polskim spółkami kapitałowymi są: - Spółka akcyjna- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wyposażone one są w osobowość prawn [...]

Dodano: 2008-02-17 16:29:27 , Wyświetleń: 2802 , Ocena: 12.53, Głosów: 234, Autor: ew.la

Spółki (3)

Spólka, okreslone w umowie zrzeszenie osób badz kapitału utworzone celem prowadzenia dzialalnoci gospodarczej . Spólka stanowi jeden z rodzajów formy organizacyjno-prawnej, po [...]

Dodano: 2008-02-20 19:52:13 , Wyświetleń: 2740 , Ocena: 20.39, Głosów: 110, Autor: ew.la

Spółki - chrakterystyka

Spółki Działalność gospodarczą można prowadzić w różnych formach organizacyjne-prawnych. Wybór formy zależy od rozmiarów działalności, liczby osób w nią zaanga [...]

Dodano: 2008-02-20 19:52:14 , Wyświetleń: 2627 , Ocena: 11.44, Głosów: 224, Autor: ew.la

Pojęcie procesu produkcyjnego i technologicznego.

Procesem produkcyjnym nazywamy sumę wszystkich działań wykonywanych w celu wytworzenia w danym zakładzie gotowego wyrobu z materiałów, półfabrykatów, części lub zespoł [...]

Dodano: 2008-02-26 23:06:08 , Wyświetleń: 3186 , Ocena: 10.43, Głosów: 265, Autor: ew.la

Ekonomia - Giełda - ogólny zarys funkcjonowania

1. Istota giełdyGiełda - jest to miejsce, w którym odbywają się regularnie w określonym czasie spotkania osób prawnych i fizycznych pragnących zawrzeć transakcje kupna [...]

Dodano: 2008-03-24 14:11:34 , Wyświetleń: 2635 , Ocena: 12.17, Głosów: 217, Autor: pawlukewa

Definicja i istota marketingu

T. Sztucki, w swojej książce zatytułowanej: Marketing. Sposób myślenia. System działania stwierdza, że „marketing jest zbiorem praktycznych działań polegających na [...]

Dodano: 2008-04-13 09:54:47 , Wyświetleń: 2999 , Ocena: 11.88, Głosów: 245, Autor: tom

Cena - pojęcie, jej funkcje, strategie cenowe, negocjacja cen, narzędzia polityki cen

Cena to ilość pieniędzy jaką musi wydać nabywca w związku z zakupem produktu; suma pieniędzy za którą oferujący produkt przedsiębiorca gotowy jest go sprzedać.Czynn [...]

Dodano: 2008-04-13 09:55:21 , Wyświetleń: 3221 , Ocena: 10.34, Głosów: 249, Autor: tom

Rynek kapitałowy w Polsce

Ogólne informacje o rynku kapitałowymRynek kapitałowy jest częścią rynku finansowego. Można go podzielić na rynek giełdowy i pozagiełdowy. Różnice pomiędzy jednym [...]

Dodano: 2008-04-13 21:26:42 , Wyświetleń: 3136 , Ocena: 11.88, Głosów: 240, Autor: tom

Rola sprzedawcy w procesie sprzedaży osobistej

Wyniki pracy w firmach, stosujących sprzedaż osobistą jako narzędzie komunikacji z klientem, w dużym stopniu zależą od zatrudnionych pracowników i stopnia ich kwalifikacji [...]

Dodano: 2008-04-15 17:23:54 , Wyświetleń: 1909 , Ocena: 53.72, Głosów: 38, Autor: tom

Telemarketing jako narzędzie wspomagające sprzedaż osobistą

Pojęcie telemarketingu pojawiło się w Polsce kilka lat temu. Wraz z rozwojem polskiej gospodarki i szybko postępującą telefonizacją kraju, usługi telemarketigowe coraz bard [...]

Dodano: 2008-04-15 17:24:00 , Wyświetleń: 1757 , Ocena: 48.13, Głosów: 37, Autor: tom

Receptura i inne pojęcia z przetwórstwa

Receptura jest podstawowym dokumentem technologicznym w produkcji pieczywa i wyrobów ciastkarskich. Decyduje o składzie surowcowym wyrobu, jego wartości żywieniowej i cechach j [...]

Dodano: 2008-10-09 12:35:09 , Wyświetleń: 1966 , Ocena: 78.48, Głosów: 28, Autor: Michalk88

Przedsiębiorczość - ściaga

1. Rynek dobr i uslug funkcjonuje dzieki procesom produkcji wymiany i konsumpcji. Sa one glownymi ogniwami procesu gosp. ktory satnowi podstawe bytu spolecznego w danym kraju i w r [...]

Dodano: 2008-10-09 12:35:10 , Wyświetleń: 2170 , Ocena: 54.73, Głosów: 36, Autor: Michalk88

Przetwórstwo

Opakowanie to wyrób który został użyty by stworzyć dodatkową warstwę zewnętrzną w stosunku do innego wyrobu mającego za zadanie ochronę produktu przed działaniem czynni [...]

Dodano: 2008-10-09 12:35:11 , Wyświetleń: 1819 , Ocena: 112.06, Głosów: 16, Autor: Michalk88

Curriculum viatae

.......... ..........................Ul. ................................ .................................. (0......) ..... - ....... - .......Cel Zawodow [...]

Dodano: 2008-10-12 15:06:38 , Wyświetleń: 2841 , Ocena: 59.86, Głosów: 35, Autor: Michalk88

Gospodarka transportowa w przedsiębiorstwie

Zdolność transportowa (przewozowa) to maksymalne możliwości transportowe środków transportu w określonym czasie, w konkretnych warunkach określonych przez aktualne czynniki [...]

Dodano: 2008-10-13 16:00:52 , Wyświetleń: 3168 , Ocena: 149, Głosów: 19, Autor: Michalk88

Kredyty bankowe

Bank jest przedsiębiorstwem, które prowadzi działalność mającą na celu przejęcie od jednostek gospodarczych i osób fizycznych czynności finansowych. Przyjmują wkłady i [...]

Dodano: 2008-10-13 16:01:09 , Wyświetleń: 1924 , Ocena: 180.45, Głosów: 10, Autor: Michalk88

Bezrobocie - pojęcie bezrobocia i jego rodzaje

Praca jest w załączniku (dokument z WORD'a), Zawiera pojęcie bezrobocia, Kto to jest bezrobotny, oraz rodzaje bezrobocia. [...]

Dodano: 2008-10-16 10:01:09 , Wyświetleń: 1968 , Ocena: 52.38, Głosów: 36, Autor: Michalk88

Co to są obligacje, i jakiego typu obligacje możemy zakupić na rynku.

Definicja obligacjiObligacja jest to instrument finansowy (papier wartościowy), w którym jedna strona, zwana emitentem obligacji, stwierdza, że jest dłużnikiem drugiej str [...]

Dodano: 2008-10-17 19:20:16 , Wyświetleń: 1823 , Ocena: 66.47, Głosów: 29, Autor: Michalk88

List motywacyjny (7)

Gdańsk, dnia 2002-11-26WIMPO sp. z o.o. ul. Stępińska 22/3000-739 Warszawadotyczy: AWO – główny księgowySzanowni Państwo! W odpowiedzi [...]

Dodano: 2008-10-19 13:38:21 , Wyświetleń: 2542 , Ocena: 57.7, Głosów: 36, Autor: Michalk88

Negocjacje (2)

Negocjacje to dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia.Negocjacje nie są ani współpracą, ani walką. Jest to połączenie zdolno [...]

Dodano: 2008-10-19 13:38:22 , Wyświetleń: 1969 , Ocena: 57.49, Głosów: 34, Autor: Michalk88

Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia, wielkość statystyczna opisująca zjawisko bezrobocia. W praktyce stosowane są dwa sposoby jej obliczania: pierwszy, używany w większości krajów świata, ok [...]

Dodano: 2008-10-19 13:38:23 , Wyświetleń: 1967 , Ocena: 69.39, Głosów: 27, Autor: Michalk88

Umiejętności managera

Na obszarze siedmiu hektarów w Fontainebleau niedaleko Paryża oraz lotniska Orly rozpościera się zespół obszernych pomieszczeń biurowych, sal wykładowych i konferencyjnych, [...]

Dodano: 2008-10-19 13:38:25 , Wyświetleń: 1957 , Ocena: 166, Głosów: 12, Autor: Michalk88

Biznes Plan (8)

Biznes plan – jest specyficznym zbiorem ustaleń opisowych, analiz i prognoz, określających cele firmy oraz zadania i sposoby postępowania zmierzające do osiągnięci [...]

Dodano: 2008-10-19 13:42:35 , Wyświetleń: 2584 , Ocena: 49.5, Głosów: 35, Autor: Michalk88

Systemy zarządzania

Zarządzanie stanowi funkcje działań regulujących funkcjonowanie danej organizacji zgodnie z wytyczonymi celami. Regulujących tym znaczeniu zarządzanie obejmuje funkcje dotycz [...]

Dodano: 2008-10-19 13:42:58 , Wyświetleń: 2174 , Ocena: 104.67, Głosów: 20, Autor: Michalk88

Źródła finansowania

Źródła finansowania to pasywa. Majątek firmy to aktywa. Aktywa kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości. Powstałe w wyniku przeszł [...]

Dodano: 2008-10-19 13:42:58 , Wyświetleń: 2210 , Ocena: 247.33, Głosów: 8, Autor: Michalk88

Życiorys (1)

Ż Y C I O R Y SHugo Rodriguez ul. Dzika 13 [...]

Dodano: 2008-10-19 13:42:59 , Wyświetleń: 2057 , Ocena: 62.6, Głosów: 34, Autor: Michalk88

Asertywność

1) Pojęcie asertywnościAsertywność – Zachowanie asertywne to umiejętność, dzięki której ludzie otwarcie wyrażają swoje myśli, preferencje, uczucia, przekonani [...]

Dodano: 2008-10-21 11:21:15 , Wyświetleń: 2011 , Ocena: 71.35, Głosów: 30, Autor: Michalk88

List motywacyjny (5)

Matylda Kowalska Mieczownica, dn.14.03.03Do Dyrekcji Sklepu Monopolowe [...]

Dodano: 2008-10-21 18:07:35 , Wyświetleń: 2134 , Ocena: 45.05, Głosów: 40, Autor: Michalk88

Curriculum vitae (Życiorys)

Curriculum vitaeImię i nazwisko: Marzenna KowalskaAdres: 63-400 Ost [...]

Dodano: 2008-10-23 12:16:13 , Wyświetleń: 2537 , Ocena: 116.89, Głosów: 18, Autor: Michalk88

Podanie o pracę

Ostrów Wielkopolski, dn. 13.02.2003r.Wiśniewska MarzenaUl. Piaskowa 3963-400 Ostrów Wielkopolski tel. (062) 738 70 00kom. 0 607 111 122 [...]

Dodano: 2008-10-23 12:16:14 , Wyświetleń: 10985 , Ocena: 3, Głosów: 15, Autor: Michalk88

Jak zrobić dobre wrażenie na pracodawcy?

Jak zrobić dobre wrażenie? Dla Panów.Na to, jak nas ktoś odbiera, w 93% wpływa forma przekazu (język, dykcja, mowa ciała, wygląd) a jedynie w 7% treść. Jak więc wygl [...]

Dodano: 2008-10-23 18:47:48 , Wyświetleń: 1922 , Ocena: 260.25, Głosów: 7, Autor: Mafej

Komunikacja Interpersonalna

Termin „komunikacja” wywodzi się z łaciny od słowa communicatio i oznacza łączność, wymianę, rozmowę. W relacji między ludźmi komunikacja to przekaz pewnej [...]

Dodano: 2008-10-23 18:52:37 , Wyświetleń: 3002 , Ocena: 32.52, Głosów: 72, Autor: Mafej

Rodzaje spółek

Spółka, określone w umowie zrzeszenie osób bądź kapitału utworzone celem prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka stanowi jeden z rodzajów formy organizacyjno-praw [...]

Dodano: 2008-10-25 10:11:11 , Wyświetleń: 2035 , Ocena: 71, Głosów: 25, Autor: Mafej

System finansowy podmiotu gospodarczego.

Produkowanie dóbr odbywa się w przedsiębiorstwie ( -komunalne, państwowe, prywatne, jednozakładowe,wielozakładowe )Podwójna rola producenta :·zaopatruje się [...]

Dodano: 2008-10-29 22:03:47 , Wyświetleń: 1737 , Ocena: 78, Głosów: 25, Autor: Mafej

Podatek od osob fizycznych (net)

Podatek dochodowy do osób fizycznych obejmuje swoim zasięgiem ludzi zarabiających w sposób legalny w Polsce. Sprawy dotyczące tego zakresu regulują dwie ustawy: Ustawa z dnia [...]

Dodano: 2008-10-29 22:03:49 , Wyświetleń: 1982 , Ocena: 366.83, Głosów: 5, Autor: Mafej

Pierwszy semetr z przedsiebiorczosci

Popyt- ilość dóbr jaką gotowi są zakupic klienci przy danym poziomie ceny.Podaż- ilość dóbr oferowana do sprzedaży przy danym poziomie cenyProdukt Krajowy Brutto- [...]

Dodano: 2008-10-29 22:03:50 , Wyświetleń: 1909 , Ocena: 99.32, Głosów: 18, Autor: Mafej

Luciano Benetton jako człowiek przedsiębiorczy

Luciano BenettonLuciano Benetton pracował jako sprzedawca w Treviso niedaleko Wenecji. Lubił się ubierać. Z pensji sprzedawcy odłożył na szerokie spodnie i dopasowaną m [...]

Dodano: 2008-10-29 22:03:51 , Wyświetleń: 1886 , Ocena: 140.38, Głosów: 15, Autor: Mafej

Integracja z Unią Europejską. Argumenty za i przeciw.

Temat integracji Polski z Unią Europejską już w początkowym etapie stowarzyszenia zaczął wzbudzać w społeczeństwie polskim wiele emocji, choć wówczas, być może, przewa [...]

Dodano: 2008-10-29 22:03:52 , Wyświetleń: 1627 , Ocena: 448, Głosów: 3, Autor: Mafej

Decyzje, faze podejmowania decyzji

Decyzja polega na wyborze jednego rozwiązania problemu spośród przynamniej dwóch dostępnych rozwiązań, np. pójście do szkoły lub pójście na wagary, decyzje musi podją [...]

Dodano: 2008-10-29 22:03:53 , Wyświetleń: 1732 , Ocena: 115.19, Głosów: 15, Autor: Mafej

Rynek, gospodarka, spółka

Gospodarka rynkowa, system gospodarczy, w którym alokacja zasobów czynników wytwórczych (pracy, ziemi i kapitału) pomiędzy alternatywne możliwości ich wykorzystania (dziedz [...]

Dodano: 2008-10-29 22:03:54 , Wyświetleń: 1883 , Ocena: 407.6, Głosów: 4, Autor: Mafej

Przedsiebiorczosc

1.Przedsiębiorczość to cecha, lub sposób zachowania się przedsiębiorcy. Polega ona naprowadzeniu własnej działalności gospodarczej, ale przejawia się także w pracy na cu [...]

Dodano: 2008-10-29 22:03:55 , Wyświetleń: 2466 , Ocena: 126.53, Głosów: 16, Autor: Mafej

Marketing w firmie (net)

WstępW niżej zamieszczonej pracy chciałbym zawrzeć końcowy element marketingu w firmie- kontrolę marketingową. Uznałem, że objęcie całego działy jakim niewątpliwie [...]

Dodano: 2008-10-29 22:03:56 , Wyświetleń: 1974 , Ocena: 114.5, Głosów: 17, Autor: Mafej

Biznes Plan (4)

Marzanna PacholczykZdzisława ZiomekDariusz WojnackiMarian NerlingBiznes PlanKoncepcja rozwoju firmy „Alfa” I. Streszczenie menedzerskie [...]

Dodano: 2008-11-03 13:24:17 , Wyświetleń: 2452 , Ocena: 49.54, Głosów: 34, Autor: Mafej

Biznes plan - Zakład Produkcyjny Obróbki Drewna

Spis treści...............................................................Streszczenie............................................................Charakterystyka Zakładu. [...]

Dodano: 2008-11-04 22:30:37 , Wyświetleń: 1682 , Ocena: 232.43, Głosów: 6, Autor: Mafej

Biznes Plan "PHU JOKER"

Spis treści:Wstęp………………………………………………………… [...]

Dodano: 2008-11-05 12:04:05 , Wyświetleń: 2025 , Ocena: 315.33, Głosów: 5, Autor: Mafej

Banki, państwo, giełda.

Banki- przedsiębiorstwa zajmujące się gromadzeniem pieniędzy, ich inwestowaniem, udzielaniem kredytów oraz prowadzeniem operacji finansowych.Operacje bankowe: bierne- polegaj [...]

Dodano: 2008-11-09 09:03:05 , Wyświetleń: 2042 , Ocena: 51.29, Głosów: 40, Autor: Mafej

Kampania reklamowa (2)

1. Określenie celu kampanii:Celem kampanii jest rozreklamowanie produktu, zwiększenie sprzedaży, pozyskanie jak największej liczby klientów.2. Określenie podmiotu [...]

Dodano: 2008-11-09 09:15:25 , Wyświetleń: 2032 , Ocena: 38.65, Głosów: 54, Autor: Mafej

Koncentracja przedsiębiorstw

Koncentracja przedsiębiorstw występuje wtedy, gdy partnerzy związku przedsiębiorstw tracą swą samodzielność gospodarczą na rzecz centralnego kierownictwa, któremu są pod [...]

Dodano: 2008-11-09 09:15:54 , Wyświetleń: 1985 , Ocena: 62.88, Głosów: 31, Autor: Mafej

1 2 3 4


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?